Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

KURS on-line DLA INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 18-20.06.2021 oraz seminaria w czerwcu 2021

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowice

ZAPRASZA
do udziału w
KURSIE on-line przygotowującym dla
INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO
na bazie nowego prawa budowlanego 2020
z uwzględnieniem covid-19

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane i doświadczenie
jako uczestnika procesu budowalnego.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy osobom ubiegającym się o funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zakresu obowiązków polegających na podejmowaniu czynności prawnych,
nadzoru nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

 

KURS WEEKENDOWY   –   23 godziny szkolenia
TERMIN SZKOLENIA: 18.06.2021 – 20.06. 2021(piątek, sobota, niedziela)
MIEJSCE SZKOLENIA : SZKOLENIE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ MS-TEAMS
WYKŁADOWCY :  mgr inż. Małgorzata MazurAbsolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki  Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu budownictwa na terenach pogórniczych, mykologii budowlanej oraz administracji i zarządzania na Wydziale Prawa US. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonawstwa i projektowania b.o. Ponad 35 doświadczenia  w zawodzie, zarówno w wykonawstwie jak i projektowaniu.  Ponad 10 lat doświadczenia w szkoleniach z zakresu budownictwa i prawa budowlanego dla różnych instytucji  na terenie całej Polski.mgr inż. Maciej Rokiel Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przynależy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Rzeczoznawca budowlany.  Od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Jest autorem wielu publikacji technicznych.  Na łamach prasy fachowej publikuje artykuły dotyczące nowoczesnych technologii i poprawnych rozwiązań technologiczno­‑materiałowych hydroizolacji balkonów, tarasów, pomieszczeń mokrych i basenów. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z kompleksową renowacją starych, zawilgoconych i zasolonych budynków oraz kosztorysowaniem nowych technologii.
ZAPEWNIAMY: Materiały szkoleniowe
KOSZT : 500,00 złotych (zwolnione z VAT)
ZGŁOSZENIA: Prosimy o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie@pzitb.katowice.pl lub rejestrować się elektronicznie na naszej stronie www.pzitb.katowice.pl
ZAŚWIADCZENIE:    Uczestnik kursu otrzyma po zakończeniu kursu ZAŚWIADCZENIE Nasze Stowarzyszenie posiada Zaświadczenie Nr 1/2008 o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.

 

 

Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne:
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB – Podgórna 4, Katowice
tel/fax (32) 255-46-65       e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl;
lub na stronie: www.szkolenie.pzitb.katowice.pl

 

CZERWIEC 2021r.
   
09.06.2021r.ŚRODA Liniowe i punktowe mostki cieplne. Zasady projektowania przegród budowlanych z minimalizacją wpływu mostków cieplnych.Wykładowca:  dr inż. Tomasz Steidl
10.06.2021r.
CZWARTEK
Nie

dofinansowania ze ŚOIIB
 
KOSZT
100,00 zł
Kontrole okresowe w utrzymaniu obiektów budowlanych – wymagania, zakres, częstotliwość kontroli – po zmianach Prawa Budowlanego w 2020 roku
1.      Wprowadzenie do przepisów  prawa  ze zmianą we wrześniu 2020r.2.      Dokumentacja użytkowania obiektu budowlanego3.      Kontrole okresowe zgodnie z prawem budowlanym po zmianach z dnia 19.09.2020r.·       zakres kontroli rocznych

·       zakres kontroli pięcioletnich

·       inne kontrole np. przed sezonem zimowym

·       kontrola bezpiecznego użytkowania

4.         Rozporządzenie w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych

·         zakres kontroli zgodnie z rozporządzeniem

·         omówienie rozbieżności w zakresach kontroli

5.         Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

6.         Kontrole wymagane ustawą o charakterystyce energetycznej

7.         Osoby wykonujące kontrole okresowe

·         kwalifikacje osób

·         odpowiedzialność przeprowadzających kontrole

8.         Zawartość protokołu kontroli okresowej

9.         Odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli okresowych

10.      Przechowywanie dokumentacji z kontroli okresowych

11.      Wpisy do KOB dotyczące kontroli okresowych

Wykładowca: mgr inż. Małgorzata Mazur

16.06.2021r.ŚRODA Wybrane zagadnienia ochrony cieplno-wilgotnościowej w praktyce rzeczoznawcy budowlanego. Studium przypadków.
Wykładowca:  dr inż. Paweł Krause
23.06.2021r.ŚRODA Budownictwo użyteczności publicznej w technologii budownictwa modułowego. Projekt, produkcja, plac budowy.
1.    
WSTĘP§  Budownictwo modułowe – definicja, różnice między budownictwem kontenerowym, typy budownictwa modułowego§  zalety budownictwa modułowego ponad tradycyjnym – czas, mała uciążliwość prac, demontowalność, skalowalność, jakość z uwagi na prefabrykację, aspekt środowiskowy§  Porównanie podstawowych parametrów modułów stal/drewno – materiały konstrukcyjne (typowe przekroje elementów konstrukcyjnych, porównania ciężarów), możliwe do osiągnięcia wymiary, transport – ograniczenia

§  Stosowane materiały pod kątem ich parametrów wytrzymałościowych, przenoszone obciążenia – porównanie do obciążeń przenoszonych przez przegrody w budownictwie tradycyjnym, trwałość budynków modułowych, odporność na czynniki zewnętrzne

§  Aspekt środowiskowy – dostosowanie do założeń zielonego ładu – wykorzystywanie materiałów z recyklingu, ograniczanie śladu węglowego i emisji gazów, segregacja odpadów i ich recykling

2.     PROJEKT

§  Dowolne możliwości projektowe odnośnie bryły i układu budynków

§  Dostosowanie budownictwa modułowego do wymagań WT2021 pod względem wymagań termicznych – współczynniki przenikania ciepła dla przegród – porównanie dla każdej z technologii typowego przekroju i współczynników zależnie od grubości przegrody

§  WT2021 pod względem odporności ogniowej zależnie od klasy budynku – budynki użyteczności publicznej – wymagania  oraz parametry jakie jest w stanie osiągać budownictwo modułowe stal/drewno

§  Faza projektu – koncepcja, podział na moduły, optymalizacja pod względem kosztów produkcji i transportu, projekt budowlany, dobór instalacji i urządzeń z optymalizacją kosztów eksploatacji, projekt wykonawczy

3.     PRODUKCJA

§  Zalety technologii prefabrykowanej nad monolityczną – powtarzalność, ograniczenie błędu ludzkiego poprzez mechanizację procesu, kontrola jakości, estetyka, czas

§  Proces produkcji – etapami stal/drewno

§  Możliwości odnośnie stopnia prefabrykacji – 90% – praktycznie pod klucz

4.     PLAC BUDOWY

§  Prace gruntowe, przyłączeniowe, montaż modułów, prace szczątkowe

§  Posadowienie – sposoby posadowienia na gruncie – szereg możliwości, zarówno fundament bezpośredni np. płyta lub pośredni np. pale

§  Prace montażowe – filmiki z montaży drewno /stal

§  Prace szczątkowe instalacyjne i wykończeniowe

§  Zalety skróconego czasu budowy – mała szkodliwość dla otoczenia pod kątem inwestycji publicznych – przebudowy rozbudowy, czas, ograniczone koszty nadzoru, mała szkodliwość dla środowiska

 

Wykładowca:  inż. Kamil Kowalczyk

 

Karta zgłoszenia Inspektor Nadzoru

Program Inspektor Nadzoru

Komunikat Inspektor Nadzoru 2021

SEMINARIA – Czerwiec 2021Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.