Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 2012-2016

NR

Z DNIA

W SPRAWIE

1/2012 15.06.2012 Powołania Prezydium PZITB w kadencji 2012 – 2016
2/2012 15.06.2012 Przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w II połowie 2012r.
3/2012 11.09.2012 Powołania Komitetów, Komisji i Rady
4/2012 11.09.2012 Powołania przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady
5/2012 11.09.2012 Dofinansowania Krajowej Narady Seniorów PZITB
6/2012 11.09.2012 Zwrotu kosztów delegacji
7/2012 11.09.2012 Korekty budżetu Zarządu Głównego PZITB
8/2012 11.09.2012 Przyjęcia regulaminu Głównej Komisji Odznaczeń PZITB
9/2012 11.09.2012 Przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego
10/2012 11.09.2012 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 7/2012
11/2012 11.12.2012 Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
12/2012 11.12.2012 Przyjęcia prowizjom budżetu Zarządu Głównego PZITB na rok 2013
13/2012 11.12.2012 Przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2013r.
14/2012 11.12.2012 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 9/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012, 14/2012, 16/2012
15/2012 11.12.2012 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
16/2012 11.12.2012 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
17/2012 11.12.2012 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
18/2013 12.03.2013 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
19/2013 12.03.2013 Przyjęcia budżetu ZG PZITB na 2013r.
20/2013 12.03.2013 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
21/2013 12.03.2013 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 17/2013, 18/2013, 19/2013; 20/2013
22/2013 11.06.2013 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
23/2013 11.06.2013 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
24/2013 11.06.2013 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
25/2013 10.09.2013 Obchodów Jubileuszu 80-lecia PZITB
26/2013 10.09.2013 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 21/2013, 22/2013, 23/2013
27/2013 10.09.2013 Nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
28/2013 10.12.2013 Umorzenie zaległości we wpłatach na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej PZITB
29/2013 10.12.2013 Przyjęcia prowizorium budżetu Zarządu Głównego PZITB na rok 2014
30/2013 10.12.2013 Przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2014 r.
31/2013 10.12.2013 Nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
32/2013 10.12.2013 Nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
33/2013 10.12.2013 Nadanie Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
34/2013 10.12.2013 Nadanie wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
35/2013 10.12.2013 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 24/2013, 25/2013
36/2014 18.03.2014 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
37/2014 18.03.2014 Przyjęcia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2014 rok
38/2014 18.03.2014 Powołania na stanowisko redaktora naczelnego „Inżynierii i Budownictwa” i prezesa Zarządu Fundacji PZITB „Inżynieria i Budownictwo” Pani dr hab. inż. Hanny Michalak
39/2014 18.03.2014 XLVIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Krynicy
40/2014 18.03.2014 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr 26/2014
41/2014 18.03.2014 Sprzedaży 1,00 m2 działki przez Oddział PZITB w Toruniu Wspólnocie Mieszkaniowej
42/2014 18.03.2014 Podpisania „Porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej”
43/2014 10.06.2014 Uzupełnienia składu osobowego Rady Fundacji „Inżynieria i Budownictwo”
44/2014 10.06.2014 Opłata za udział w XLVIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w Krynicy Zdroju
45/2014 10.06.2014 Przyjęcia projektu programu obrad XLVIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB  w Krynicy Zdroju
46/2014 10.06.2014 Przyjęcia projektu regulaminu obrada XLVIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w Krynicy Zdroju
47/2014 10.06.2014 Przyjęcia składu osobowego Kapituły Nadania Godności Członka Honorowego PZITB
48/2014 10.06.2014 Nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
49/2014 10.06.2014 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
50/2014 16.09.2014 Nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
51/2014 16.09.2014 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
52/2014 16.09.2014 Nadania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
53/2014 16.09.2014 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 27/2014 i 28/2014
54/2014 09.12.2014 Przyjęcia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2015 rok
55/2014 09.12.2014 Przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2015 r.
56/2014 09.12.2014 Nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
57/2015 10.03.2015 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
58/2015 10.03.2015 Rezygnacja Kol. Marcina Kruka z funkcji Przewodniczącego Komitetu Młodej Kadry PZITB oraz powołania KMK PZITB
59/2015 10.03.2015 Nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
60/2015 10.03.2015 Nadanie Godności „Zasłużony Senior PZITB”
61/2015 16.06.2015 Zwołania XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2016 r. w Olsztynie
62/2015 16.06.2015 Nadanie Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB , Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
63/2015 16.06.2015 Nadanie Wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
64/2015 08.09.2015 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr 31/2015, 32/2015, 33/2015 i 34/2015
65/2015 08.12.2015 Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
66/2015 08.12.2015 Przyjęcia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2015 r.
67/2015 08.12.2015 Zatwierdzenie Komitetu Organizacyjnego XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie
68/2015 08.12.2015 Przyjęcia projektu programu obrad XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie
69/2015 08.12.2015 Przyjęcia projektu preliminarza kosztów XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie
70/2015 08.12.2015 Przyjęcie terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2016 r.
71/2015 08.12.2015 Nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
72/2015 08.12.2015 Nadania Wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
73/2015 08.12.2015 Nadanie Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB , Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
74/2015 08.12.2015 Nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
75/2016 05.04.2016 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
76/2016 05.04.2016 Przyjęcia projektu regulaminu obrad XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie
77/2016 05.04.2016 Przyjęcie składu osobowego Kapituły Nadawania Godności Członka Honorowego PZITB
78/2016 05.04.2016 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 35/2016, 36/2016 i 37/2016
79/2016 05.04.2016 Nadanie Godności „Zasłużony Senior PZITB”
80/2016 03.06.2016 Zatwierdzenie zmian w regulaminie przyznawania nagrody PZITB: im. prof. Stefana Bryły i im. prof. Wacława Żenczykowskiego
81/2016 03.06.2016 Przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. prof. Stefana Kaufmana
82/2016 03.06.2016 Nadanie Godności „Zasłużony Senior PZITB”

 Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.