Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 2016-2020

NR

Z DNIA

W SPRAWIE

1/2016 15.06.2016 powołania Prezydium PZITB w kadencji 2016-2020
2/2016 15.06.2016 przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w II połowie 2016r.
3/2016 20.09.2016 powołania Komitetów, Komisji i Rady
4/2016 20.09.2016 powołania przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady
5/2016 20.09.2016 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB nr 1/2016
6/2016 20.12.2016 zatwierdzenia korekty budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2016 rok
7/2016 20.12.2016 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2017 rok
8/2016 20.12.2016 wysokości świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej PZITB
9/2016 20.12.2016 przyjęcia Programu działalności PZITB 2016-2020
10/2016 20.12.2016 przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2017 r.
11/2016 20.12.2016 przyjęcia zmian w regulaminie Głównej Komisji Odznaczeń PZITB
12/2016 20.12.2016 przyjęcia zmian w regulaminie Głównej Komisji Seniorów PZITB
13/2016 20.12.2016 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
14/2016 20.12.2016 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
15/2016 20.12.2016 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016
16/2016 20.12.2016 wyrażenia zgody na nabycie przez Oddział PZITB w Lublinie dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Oddziału PZITB w Lublinie
17/2017 14.03.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
18/2017 14.03.2017 opłaty manipulacyjnej związanej z przyznaniem uprawnień Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
19/2017 14.03.2017 przyjęcia regulaminu Komitetu BIM PZITB
20/2017 14.03.2017 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
21/2017 14.03.2017 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
22/2017 14.03.2017 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
23/2017 14.03.2017 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 10/2017
24/2017 20.06.2017 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
25/2017 20.06.2017 zatwierdzenia składu osobowego Kapituły nagród PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego i prof. Stefana Bryły na kadencję 2016-2020
26/2017 20.06.2017 nadania Wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
27/2017 20.06.2017 zatwierdzenia składu osobowego nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego na kadencję 2016-2020
28/2017 20.06.2017 zatwierdzenia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2016″
29/2017 20.06.2017 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Trwałości Budowli PZITB na kadencję 2016-2020
30/2017 12.09.2017 zatwierdzenia korekty budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2017 rok
31/2017 12.09.2017 przyjęcia zmian w regulaminie nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
32/2017 12.09.2017 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
33/2017 12.09.2017 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
34/2017 12.09.2017 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 16/2017
35/2017 20.12.2017 wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
36/2017 20.12.2017 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2018 rok
37/2017 20.12.2017 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
38/2017 20.12.2017 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
39/2017 20.12.2017 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 17/2017
40/2018 20.03.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
41/2018 20.03.2018 minimalnej składki członkowskiej
42/2018 20.03.2018 zwrotu kosztów delegacji
43/2018 20.03.2018 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
44/2018 20.03.2018 przyjęcia zmian w regulaminie Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB oraz Statutu Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB
45/2018 20.03.2018 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
46/2018 20.03.2018 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
47/2018 20.03.2018 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 18/2018, 19/2018
48/2018 19.06.2018 uzupełnienia składu osobowego Rady Fundacji PZITB „Inżynieria i Budownictwo”
49/2018 19.06.2018 przyjęcia zmian w regulaminie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB
50/2018 19.06.2018 przyjęcia zmian w regulaminie Komitetu Nauki PZITB
51/2018 19.06.2018 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 20/2018, 21/2018, 22/2018
52/2018 19.06.2018 zatwierdzenia składu osobowego Kapituły Plebiscytu „Budowniczowie 100-lecia niepodległej Polski”
53/2018 25.09.2018 obchodów Jubileuszu 85-lecia PZITB oraz zwołania 50. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdy Delegatów PZITB
54/2018 25.09.2018 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
55/2018 25.09.2018 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
56/2018 25.09.2018 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
57/2018 25.09.2018 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 23/2018
 58/2018 18.12.2018 wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
59/2018 18.12.2018 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2019 rok
60/2018 18.12.2018 przyjęcia zmian w Statusie Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB
61/2018 18.12.2018 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 24/2018
62/2018 18.12.2018 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
63/2019 19.03.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
64/2019 19.03.2019 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
65/2019 1903.2019 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
66/2019 18.06.2019 przyjęcia zmian w regulaminie Komitetu Młodej Kadry PZITB
67/2019 18.06.2019 przyjęcia projektu składu osobowego Prezydium i Komisji 50. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie
68/2019 18.06.2019 przyjęcia projektu regulaminu obrad 50. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazd Delegatów PZITB w Warszawie
69/2019 19.06.2019 przyjęcia preliminarza kosztów 50. NKZD PZITB w Warszawie
70/2019 10.09.2019 przyjęcia zmian w treści Statutu PZITB i rekomendacji na 50. Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w Warszawie
71/2019 10.09.2019 zwołania 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2020 roku w Opolu
72/2019 10.09.2019 upoważnienia osoby do podpisu „Porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB”
73/2019 10.09.2019 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
74/2019 10.09.2019 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
75/2019 10.09.2019 nadania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
76/2019 10.09.2019 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
77/2019 10.09.2019 akceptacji Uchwały Prezydium ZG PZITB nr 25/2019
78/2019 10.09.2019 przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. Prof. Romana Ciesielskiego
79/2019 17.12.2019 wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
80/2019 17.12.2019 wysokości opłat za udział Delegata i Członka Honorowego w 51. Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w Opolu
81/2019 17.12.2019 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2020 rok
82/2019 17.12.2019 zatwierdzenia Komitetu Organizacyjnego 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu
83/2019 17.12.2019 przyjęcia projektu porządku obrad 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu
84/2019 17.12.2019 przyjęcia składu osobowego Kapituły Nadawania Godności Członka Honorowego PZITB
85/2019 17.12.2019 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
86/2020 23.03.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
87/2020 30.04.2020 zmiany terminu 51. Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
88/2020 23.06.2020 przyjęcia preliminarza kosztów 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu
89/2020 23.06.2020 przyjęcia projektu porządku obrad 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu
90/2020 23.06.2020 przyjęcia projektu regulaminu obrad 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu
91/2020 23.06.2020 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
92/2020 23.06.2020 nadania Godności „Zasłużony Senior PZITB”
93/2020 23.06.2020 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
94/2020 23.06.2020 nadania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”

 Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.