Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Uchwały Prezydium PZITB w kadencji 2008 – 2012

Z dnia NR W sprawie
17.07.2008 1/2008 rozliczenie kosztów Konkursu „Budowa Roku 2007”
17.07.2008 2/2008 przyznania nagród pieniężnych z osiągniętego zysku Konkursu PZITB „Budowa Roku 2007”
17.07.2008 3/2008 regulaminu Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku”
21.10.2008 4/2008 powołania składu osobowego Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB na kadencję 2008-2011
21.10.2008 5/2008 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku” na kadencję 2008-2011
21.10.2008 6/2008 zatwierdzenia składu osobowego Rady Ekonomicznej Zarządu Głównego PZITB na kadencję 2008-2011
21.10.2008 7/2008 przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego
18.11.2008 8/2008 uzupełnienia składu osobowego Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB na kadencję 2008-2011
18.11.2008 9/2008 przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i Zarządu Głównego PZITB w 2009 roku.
20.01.2009 10/2009 przyjęcia zmian w treści „Regulaminu przyznawania honorowych odznak PZITB oraz trybu opiniowania wniosków o przyznanie odznak FSNT NOT i odznaczeń państwowych”
20.01.2009 11/2009 zmiany terminu posiedzenia Zarządu Głównego PZITB
20.01.2009 12/2009 zatwierdzenia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2008”
17.02.2009 13/2009 dodatkowego terminu nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Głównego PZITB
17.02.2009 14/2009 przyjęcia „Zasad wyróżnienia medalem 75-lecia PZITB”
17.02.2009 15/2009 rozliczenia wydawnictwa „Zabytki Techniki Krajów Grupy Wyszehradzkiej”
17.02.2009 16/2009 przyznania nagrody pieniężnej z osiągniętego zysku z wydania III tomu „Zabytki Techniki Krajów Grupy Wyszehradzkiej”
21.04.2009 17/2009 nadania Jubileuszowego medalu 75- lecia PZITB
21.04.2009 18/2009 przyjęcia preliminarza „Konferencji KONTRA 2010”
21.04.2009 19/2009 nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
21.04.2009 20/2009 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
19.05.2009 21/2009 nadania Jubileuszowego medalu 75- lecia PZITB
21.07.2009 22/2009 nadania Jubileuszowego medalu 75- lecia PZITB
21.07.2009 23/2009 rozliczenia kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2008”
21.07.2009 24/2009 przyznania nagród pieniężnych z osiągniętego zysku Konkursu PZITB „Budowa Roku 2008”
21.07.2009 25/2009 przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania medalu PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego
18.08.2009 26/2009 nadania Jubileuszowego medalu 75- lecia PZITB
17.11.2009 27/2009 przyznania nagród pieniężnych za obsługę XLIV NKZD w Warszawie w dniach 16-17 października 2009 roku
17.11.2009 28/2009 zmian w regulaminie Komitetu Trwałości Budowli PZITB
17.11.2009 29/2009 przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania nagrody im. prof. Wacława Danileckiego Komitetu Trwałości Budowli PZITB
17.11.2009 30/2009 przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PZITB i propozycji terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2010 roku
26.01.2010 31/2010 przyjęcia zmian w regulaminie Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB
26.01.2010 32/2010 ustalenia nowych zasad wypłacania nagród pieniężnych dla organizatorów Konkursu PZITB „Budowa Roku”
16.02.2010 33/2010 zatwierdzenia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2009”
18.05.2010 34/2010 przyjęcia zmian w regulaminie nadawania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
18.05.2010 35/2010 przyjęcia regulaminu „Składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB”
18.05.2010 36/2010 przyjęcia regulaminu „Działalności Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej”
20.07.2010 37/2010 rozliczenia kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2009”
20.07.2010 38/2010 przyznania nagród pieniężnych z osiągniętego zysku Konkursu PZITB „Budowa Roku 2009”
20.07.2010 39/2010 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
18.08.2010 40/2010 rozliczenia kosztów konferencji „KONTRA – 2010”
16.02.2011 41/2011 Zatwierdzenia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2010”
19.04.2011 42/2011 Rezygnacji z pracy w RPCiW PZITB Kol. Mieczysława Kamińskiego
15.06.2011 43/2011 Przyjęcia preliminarza „Konferencji KONTRA – 2012”
20.07.2011 44/2011 Przekazania Oddziałowi PZITB we Wrocławiu zaliczki na rzecz organizacji spotkania Grupy V-4
20.07.2011 45/2011 Udziału Przewodniczącego Oddziału PZITB we Wrocławiu Tadeusza Nawracaja w spotkaniu Grupy V-4
20.07.2011 46/2011 Rozliczenia kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2010”
20.07.2011 47/2011 Przyznania nagród pieniężnych z osiągniętego zysku Konkursu PZITB „Budowa Roku 2010”
20.07.2011 48/2011 Przyjęcia zmian w regulaminie nagród PZITB im. prof. Stefana Bryły i prof. Wacława Żenczykowskiego
20.07.2011 49/2011 Przyjęcia zmian w regulaminie nagród PZITB im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego
20.07.2011 50/2011 Przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. Prof. Romana Ciesielskiego
20.07.2011 51/2011 Przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. Prof. Stefana Kauffmana
24.08.2011 52/2011 Przyjęcia zmian w regulaminie Głównej Komisji Seniorów PZITB
24.08.2011 53/2011 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
19.10.2011 54/2011 W sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Młodej Kadry PZITB
19.10.2011 55/2011 W sprawie udzielenia pożyczki celowej Oddziałowi PZITB w Kielcach
17.11.2011 56/2011 W sprawie udzielenia zaliczki celowej Oddziałowi PZITB w Szczecinie
17.11.2011 57/2011 W sprawie wstrzymania uchwały nr 54/2011 w sprawie regulaminu Komitetu Młodej Kadry
18.01.2012 58/2012 Przyjęcia regulaminu Komitetu Młodej Kadry
18.01.2012 59/2012 Przyjęcia regulaminu Komitetu Ekologii PZITB
15.02.2012 60/2012 Przyjęcia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2011”
15.02.2012 61/2012 Przyjęcia Regulaminu Komitetu Ekonomiki Budownictwa
15.02.2012 62/2012 Przekazania zysku z konferencji „KONTRA 2012” na zakup jednego numeru wydawnictwa „Przegląd Budowlany”


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.