Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Struktura, członkowie

Naczelnymi władzami PZITB są:

Krajowy Zjazd Delegatów – najwyższa władza Związku; Zjazd ten może być zwyczajny (organizowany na zakończenie trwającej 4 lata kadencji naczelnych władz Związku) lub nadzwyczajny,

Zarząd Główny – najwyższa władza PZITB w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów, składająca się z przewodniczącego PZITB i członków imiennie wybranych podczas Krajowego Zjazdu Delegatów oraz z przewodniczących Oddziałów,

Prezydium Zarządu Głównego – kierujące działalnością Związku w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego, składające się z przewodniczącego PZITB oraz wybranych ze składu Zarządu Głównego wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i jego zastępcy oraz skarbnika i jego zastępcy,

Główna Komisja Rewizyjna – powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością PZITB, wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatów,

Główny Sąd Koleżeński – powoływany do sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów oraz rozpatrywania i rozstrzygania spraw orzeczonych przez te Sądy, wybierany przez Krajowy Związek Delegatów.

Do realizacji celów statutowych oraz zainteresowań członków PZITB są powoływane:
a) na szczeblu władz naczelnych: komitety, rady, główne komisje i inne jednostki,
b) na szczeblu władz Oddziałów: koła, komisje, kluby, zespoły i inne jednostki.

Obecnie PZITB ma 28 Oddziałów. Ich głównym zadaniem jest realizacja celów Związku. Oddziały maja osobowość prawną. Władzami każdego Oddziału są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.