Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 2008-2012

  NR Z dnia W sprawie
1/2008 18 czerwca 2008 Powołania Prezydium ZG PZITB w kadencji 2008-2011
2/2008 18 czerwca 2008 Przyjęcie terminarza posiedzeń Prezydium PZITB i Zarządu Głównego PZITB w II półroczu 2008 r.
3/2008 18 czerwca 2008 Nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”
4/2008 16 września 2008 Powołania Komitetów, Komisji i Rady
5/2008 16 września 2008 Powołanie Przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady
6/2008 16 września 2008 Obchodów Jubileuszu 75-lecia PZITB
7/2008 16 września 2008 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr 1/2008, 2/2008, 3/2008
8/2008 16 grudnia 2008 Zwołania XLIV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2009 roku w Warszawie
9/2008 16 grudnia 2008 Przyjęcia Programu działalności PZITB 2008 – 2011
10/2008 16 grudnia 2008 Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową Związku
11/2008 16 grudnia 2008 Przyjęcia budżetu na 2009 r.
12/2008 16 grudnia 2008 Zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego
13/2008 16 grudnia 2008 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 4/2008, 5/2008, 6/2008, 8/2008, 9/2008
14/2008 16 grudnia 2008 Nadania złotej i srebrnej honorowej odznaki PZITB
15/2009 10 marca 2009 Przyjęcia zmian w treści „Regulaminu przyznawania honorowych odznak PZITB oraz trybu opiniowania wniosków o przyznanie odznak FSNT NOT i odznaczeń państwowych”
16/2009 10 marca 2009 Przyjęcia „Zasad wyróżnienia medalem 75-lecia PZITB”
17/2009 10 marca 2009 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Głównego PZITB za 2008 rok
18/2009 10 marca 2009 Rozwiązania Oddziału PZITB w Zamościu
19/2009 10 marca 2009 Dodatkowego terminu posiedzenia ZG PZITB
20/2009 10 marca 2009 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 11/2009, 12/200 9, 15/2009, 16/2009
21/2009 10 marca 2009 Zatwierdzenia składu Prezydium GKS
22/2009 21 kwietnia 2009 Nadania Jubileuszowego medalu 75-lecia PZITB
23/2009 21 kwietnia 2009 Przyjęcia preliminarza „Konferencji KONTRA 2010″
24/2009 21 kwietnia 2009 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
25/2009 21 kwietnia 2009 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
26/2009 16 czerwca 2009 Nadania Jubileuszowego medalu 75-lecia PZITB
27/2009 16 czerwca 2009 Zatwierdzenia preliminarza kosztów XLIV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie
28/2009 16 czerwca 2009 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
29/2009 16 czerwca 2009 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
30/2009 15 września 2009 XLIV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie
31/2009 15 września 2009 Nadania Jubileuszowego medalu 75-lecia PZITB
32/2009 15 września 2009 Przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania medalu PZITB im. Prof. Romana Ciesielskiego
33/2009 15 września 2009 Przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania honorowych odznak PZITB oraz tryb opiniowania wniosków o przyznanie odznak FSNT NOT i odznaczeń państwowych
34/2009 15 września 2009 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
35/2009 15 września 2009 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
36/2009 15 września 2009 Akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: 23/2009 i nr 24/2009
37/2009 15 września 2009 Zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału PZITB w Legnicy
38/2009 15 grudnia 2009 Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową Związku
39/2009 15 grudnia 2009 Przyjęcia budżetu na 2010 rok
40/2009 15 grudnia 2009 Przyjęcia zmian w regulaminie Komitetu Trwałości Budowli PZITB
41/2009 15 grudnia 2009 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
42/2009 15 grudnia 2009 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 27/2009, 29/2009 i 30/2009
43/2010 16 marca 2010 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok
44/2010 16 marca 2010 Współpracy pomiędzy PZITB a PIIB
45/2010 16 marca 2010 Przyjęcia budżetu na 2010 rok
46/2010 16 marca 2010 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 31/2010, 32/2010 i 33/2010
47/2010 16 marca 2010 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
48/2010 16 marca 2010 Podniesienia bezpieczeństwa pracy na budowach i przeciwdziałaniu wypadkom śmiertelnym
49/2010 15 czerwca 2010 Rekomendacji projektu regulaminu ZG PZITB na XLV NKZD
50/2010 15 czerwca 2010 Rekomendacji projektu regulaminu „Nadania Godności Członka Honorowego PZITB” na XLV NKZD PZITB
51/2010 15 czerwca 2010 Przyjęcia zmian w regulaminie wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
52/2010 15 czerwca 2010 Przyjęcia regulaminu „Składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB”
53/2010 15 czerwca 2010 Rekomendacji Oddziałom regulaminu „Działalności Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej”
54/2010 15 czerwca 2010 Zwołania XLV NKZD PZITB w Warszawie
55/2010 15 czerwca 2010 Rekomendacji projektów dokumentów na XLV NKZD w Warszawie
56/2010 15 czerwca 2010 Zwołania XLVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB
57/2010 15 czerwca 2010 Rozwiązania Oddziału PZITB w Legnicy
58/2010 15 czerwca 2010 Programu działania na lata 2011 – 2025
59/2010 15 czerwca 2010 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
60/2010 14 czerwca 2010 Przyjęcia składu Kapituły Nadania Godności Członka Honorowego PZITB
61/2010 14 września 2010 Rozwiązania Oddziału PZITB w Legnicy
62/2010 14 września 2010 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
63/2010 14 września 2010 Akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 37/2010, 38/2010, 40/2010
64/2010 14 września 2010 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
65/2010 17 listopada 2010 Zwrotu kosztów delegacji dla Delegatów uczestniczących w XLVI NKZD w Warszawie
66/2010 17 listopada 2010 Zawieszenia wykonania uchwały nr 56/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku
67/2010 17 listopada 2010 XLVI NKZD PZITB w Warszawie
68/2010 17 listopada 2010 XLVI NKZD PZITB w Warszawie
69/2010 17 listopada 2010 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
70/2010 14 grudnia 2010 Przyjęcia budżetu ZG PZITB na 2011r.
71/2010 14 grudnia 2010 Przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i propozycja terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w 2011r.
72/2010 14 grudnia 2010 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
73/2011 15 marca 2011 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
74/2011 15 marca 2011 Rozwiązania Oddziału PZITB  w Legnicy
75/2011 15 marca 2011 Działań PZITB na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie
76/2011 15 marca 2011 Akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB nr 41/2011
77/2011 25 maja 2011 Zmiany zasad uhonorowania laureatów nagród PZITB: im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego oraz im. Prof. Stefana Bryły i prof. Wacława Żenczykowskiego a także uhonorowanie laureatów wszystkich nagród zaproszeniem na Konferencję Krynicką
78/2011 25 maja 2011 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
79/2011 25 maja 2011 Akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB: nr 42/2011
80/2011 25 maja 2011 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
81/2011 13 września 2011 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Oddziału PZITB w Legnicy za okres od 1 stycznia 2011r. do 14 marca 2011r.
82/2011 13 września 2011 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres likwidacji oraz zakończenia likwidacji Oddziału PZITB w Legnicy
83/2011 13 września 2011 Zwołania XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2012r. w Szczecinie
84/2011 13 września 2011 Zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród PZITB im. Prof. Stefana Bryły i im. Prof. Wacława Żenczykowskiego
85/2011 13 września 2011 Zatwierdzania zmian w regulaminie przyznawania nagród PZITB im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego
86/2011 13 września 2011 Zatwierdzania zmian w regulaminie przyznawania medalu PZITB im. Prof. Romana Ciesielskiego
87/2011 13 września 2011 Przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. Prof. Stefana Kaufmana
88/2011 13 września 2011 Przyjęcia zmian w regulaminie Głównej Komisji Seniorów PZITB i nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
89/2011 13 września 2011 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
90/2011 13 września 2011 Nadania wyróżnienie „Zasłużonym dla PZITB”
91/2011 13 września 2011 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
92/2011 13 września 2011 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: 43/2011, 44/2011, 45/2011, 46/2011, 47/2011
93/2011 13 grudnia 2011 Zatwierdzenia Komitetu Organizacyjnego XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Szczecinie
94/2011 13 grudnia 2011 Przyjęcia programu na XLVII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Szczecinie
95/2011 13 grudnia 2011 Przyjęcia preliminarza kosztów na XLVII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Szczecinie
96/2011 13 grudnia 2011 Przyjęcia zmian w regulaminie Komitetu Nauki i Komisji Nauki Oddziału PZITB
97/2011 13 grudnia 2011 Przyjęcia preliminarza posiedzeń Prezydium ZG PZITB i propozycja terminarza posiedzeń ZG PZITB w 2012 roku
98/2011 13 grudnia 2011 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
99/2011 13 grudnia 2011 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 54/2011, 55/2011, 56/2011, 57/2011
100/2012 18 stycznia 2012 Pokrycia straty w budżecie Zarządu Głównego za 2011r. z kapitału PZITB
101/2012 18 stycznia 2012 Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
102/2012 18 stycznia 2012 Przyjęcia budżetu ZG PZITB na 2012 rok
103/2012 18 stycznia 2012 Przyjęcia regulaminu Komitetu Młodej Kadry
104/2012 18 stycznia 2012 Przyjęcia regulaminu Komitetu Ekologii
105/2012 13 marca 2012 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
106/2012 13 marca 2012 Przyjęcia Regulaminu Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB
107/2012 13 marca 2012 Przyjęcia regulaminu Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB
108/2012 13 marca 2012 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
109/2012 13 marca 2012 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB
110/2012 13 marca 2012 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
111/2012 13 marca 2012 Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 60/2012, 62/2012
112/2012 24 kwietnia 2012 Przyjęcia projektu regulaminu obrad XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Szczecinie
113/2012 24 kwietnia 2012 Przyjęcia projektu składu Prezydium i Komisji XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Szczecinie
114/2012 24 kwietnia 2012 Przyjęcia projektu porządku obrad XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Szczecinie
115/2012 24 kwietnia 2012 Przyjęcia projektu „Kodeksu Etyki Członków PZITB” i rekomendowanie go na XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Szczecinie
116/2012 01 czerwca 2012 Nadania Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB, Honorowej Złotej Odznaki PZITB i Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.