Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 2005-2008

NR Z dnia W sprawie
1/2005 16 czerwca 2005 Powołania Prezydium ZG PZITB w kadencji 20005-2009
2/2005 16 czerwca 2005 Upoważnienia dla Przewodniczącego PZITB.
3/2005 27 września 2005 Powołania Komitetów, Komisji i Rady.
4/2005 27 września 2005 Powołania przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady.
5/2005 27 września 2005 Ograniczenia zakresu działalności gospodarczej ZG PZITB.
6/2005 27 września 2005 Badania Złotych Honorowych Odznak PZITB.
7/2005 27 września 2005 Uporządkowania działalności finansowej i majątkowej stowarzyszenia.
8/2005 9 grudnia 2005 Zatwierdzenie budżetu PZITB na rok 2006
9/2005 9 grudnia 2005 Ograniczenia zakresu działalności gospodarczej ZG PZITB
10/2005 9 grudnia 2005 Ustalenia Świadczeń na wspólną działalność statutową
11/2005 9 grudnia 2005 Zwrotu kosztów delegacji
12/2006 21 marca 2006 Zmiany uchwały nr 5/2005 ZG PZITB z dn. 27 września 2005 r. w przedmiocie likwidacji CUTOB-PZITB
13/2006 21 marca 2006 Uczestnictwa PZITB w Europejskiej Radzie Inżynierów Budownictwa (ECCE)
14/2006 21 marca 2006 Nadania odznak honorowych PZITB
15/2006 21 marca 2006 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2005 rok
16/2006 21 marca 2006 Zmiany uchwały nr 9/2005 z dn. 9 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczenia zakresu działalności gospodarczej ZG PZITB
17/2006 21 marca 2006 Przygotowań do Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB
18/2006 21 marca 2006 Zatwierdzenia Regulaminu przyznawania przez PZITB medalu im. Prof. Romana Ciesielskiego
19/2006 21 marca 2006 Przyjęcia rezygnacji T. Nawracaja z funkcji w Zarządzie Głównym PZITB
20/2006 20 czerwca 2006 Nadanie godności: „Zasłużony Senior PZITB”
21/2006 20 czerwca 2006 Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
22/2006 20 czerwca 2006 Zmiany nazwy Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i rozszerzenie jego składu
23/2006 20 czerwca 2006 Zatwierdzająca uchwały Prezydium ZG nr 10/2006, 11/2006, 14/2006, 15/2006
24/2006 20 czerwca 2006 Rozszerzenia spisu specjalności rzeczoznawcy budowlanego PZITB
25/2006 19 września 2006 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
26/2006 19 września 2006 Nadania odznak honorowych PZITB
27/2006 19 września 2006 XLI Krajowego Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów PZITB
28/2006 19 września 2006 Zawarcia Umowy trójstronnej między Institution of Civil Engineers (Wielka Brytania), Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Polskim Związkiem Inżynierów Budownictwa
29/2006 12 grudnia 2006 Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
30/2006 12 grudnia 2006 Przyjęcie budżetu na 2007r.
31/2006 12 grudnia 2006 Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
32/2006 12 grudnia 2006 Wycofanie członkostwa z ECCE
33/2006 12 grudnia 2006 Zatwierdzenia preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2006″
34/2007 27 marca 2007 Przyjęcia „Planu PZITB 2007-2008″
35/2007 27 marca 2007 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
36/2007 27 marca 2007 Nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
37/2007 27 marca 2007 Objęcia patronatem XVIII Konferencji Spalskiej
38/2007 19 czerwca 2007 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok
39/2007 19 czerwca 2007 Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
 40/2007 16 października 2007 XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2008 r. w Krakowie
 41/2007 16 października 2007  XLII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2007 r. w Warszawie
 42/2007 16 października 2007  Zmiany nazwy: PZITB Oddział Kraków na PZITB Oddział Małopolski w Krakowie
 43/2007 16 października 2007  Nadanie złotej i srebrnej honorowej odznaki PZITB
 44/2007 16 października 2007  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
 45/2007 16 października 2007  Zatwierdzenie uchwały Prezydium ZG PZITB nr: 28/2007, 29/2007, 30/2007
 46/2007 16 października 2007  Jubileuszu 50-lecia Komitetu Nauki PZITB
 47/2007  18 grudnia 2007  XLII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Warszawie
 48/2007  18 grudnia 2007  Zatwierdzenia programu obrad i preliminarza kosztów XLIII KZD PZITB w 2008 r. w Krakowie
 49/2007  18 grudnia 2007  Wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową Związku
 50/2007  18 grudnia 2007  Przyjęcia budżetu na 2008 rok
 51/2007  18 grudnia 2007  Nadania złotej i srebrnej honorowej odznaki PZITB
 52/2007  18 grudnia 2007  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
53/2007  18 grudnia 2007  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 35/2007, 36/2007
 54/2007  18 grudnia 2007  Przyjęcia składu Kapituły Nadania Godności Członka Honorowego PZITB
 55/2008  15 kwietnia 2008  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok
 56/2008  15 kwietnia 2008  Ostatecznego zatwierdzenia programu obrad XLIII KZD PZITB w 2008 r. w Krakowie
 57/2008  15 kwietnia 2008  Nadania złotej i srebrnej honorowej odznaki PZITB
 58/2008  15 kwietnia 2008  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
 59/2008  15 kwietnia 2008  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
 60/2008  15 kwietnia 2008  Akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB: nr 37/2008, 39/2008, 40/2008
 61/2008  5 czerwca 2008  W sprawie nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
 62/2008  5 czerwca 2008  W sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
 63/2008  5 czerwca 2008  W sprawie XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Krakowie


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.