Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 1999-2002

NR Z dnia W sprawie
1/1999 13 lipca 1999  Powołania Prezydium ZG PZITB
2/1999 12 października 1999  Agend ZG PZITB w kadencji 1999-2002
3/1999 12 października 1999 Powołania przewodniczącego agend Zarządu Głównego w kadencji 1999-2002
4/1999 12 października 1999  Przystąpienia do Rady Europejskiej Inżynierów Budownictwa
5/1999 12 października 1999  Współpracy z American Society of Civil Engineers
6/1999 12 października 1999  Powołania Rady Ekonomicznej
7/1999 12 października 1999  Ekwiwalentów pieniężnych dla Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego
8/1999 12 października 1999  Kontynuowania wydawnictwa „Informator PZITB”
9/1999 12 października 1999 Prowizorium planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na drugie półrocze 1999r.
10/1999 12 października 1999 Nadania odznak honorowych PZITB
11/2000 18 stycznia 2000  Ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność Związku
12/2000 18 stycznia 2000  Minimalnej składki członkowskiej w 2000 roku
13/2000 18 stycznia 2000  Budżetu na rok 2000
14/2000 18 stycznia 2000  Regulaminu nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
15/2000 18 stycznia 2000  Wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
16/2000 18 stycznia 2000  Upoważnienia Rady Ekonomicznej do negocjacji w sprawie zakupu lokalu przy ul. Świętokrzyskiej 14 i sprzedaży lokalu przy ul. Polnej 42
17/2000 18 stycznia 2000  Wejścia PZITB do Internetu i udziału w targach „BUDMA 2000”
18/2000 18 stycznia 2000 Rozliczenia XXXVIII KZD PZITB w Rzeszowie
19/2000 18 kwietnia 2000  Powołania Komitetu Konstrukcji Metalowych
20/2000 18 kwietnia 2000  Powołania Komitetu Trwałości Budowli
21/2000 18 kwietnia 2000 Powołania Komitetu Ekologii
22/2000 18 kwietnia 2000  Powołania Komitetu ds. Samorządu Zawodowego
23/2000 18 kwietnia 2000  Powołania przewodniczącego Głównej Komisji Odznaczeń
24/2000 18 kwietnia 2000  Wyboru drugiego delegata PZITB do Rady Krajowej FSNT – NOT
25/2000 18 kwietnia 2000 Sprzedaży mieszkania w Serocku
26/2000 18 kwietnia 2000  Wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
27/2000 18 kwietnia 2000  Nieodpłatnego udziału w konferencjach i seminariach organizowanych przez jednostki PZITB
28/2000 13 czerwca 2000  Przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za rok 1999
29/2000 13 czerwca 2000  Powołania Komitetu Kosztorysowania i Rynku Budowlanego
30/2000 13 czerwca 2000  Nadania odznak honorowych PZITB
31/2000 13 czerwca 2000  Wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
32/2000 17 października 2000  Terminów posiedzeń w 2001 roku
33/2000 17 października 2000  Wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
34/2000 17 października 2000  Regulaminu Komitetu Projektowania PZITB
35/2000 17 października 2000  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
36/2000 17 października 2000  Sprzedaży mieszkania w Serocku
37/2001 22 stycznia 2001  Ustanowienia wyróżnienia „Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”
38/2001 22 stycznia 2001  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
39/2001 22 stycznia 2001  Wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
 40/2001 22 stycznia 2001  Udziału w pracach przygotowawczych do powołania Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa
 41/2001 22 stycznia 2001  Związanych z przyjęciem PZITB do Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa – ECCE
 42/2001 22 stycznia 2001  Podniesienia nakładów i zmniejszenia kosztów wydania czasopism „Przegląd Budowlany” i „Inżynieria i Budownictwo”
 43/2001 22 stycznia 2001  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
 44/2001 22 stycznia 2001  Nadania odznak honorowych PZITB i NOT
 45/2001 22 stycznia 2001  Prowizorium budżetowego na I półrocze 2001r.
 46/2001 15 maja 2001  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za rok 2000
 47/2001 15 maja 2001  Zatwierdzenia budżetu ZG PZITB na rok 2001
 48/2001  15 maja 2001  Ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
 49/2001  15 maja 2001  Nieodpłatnego przekazywania na rzecz Oddziału PZITB w Gorzowie Wielkopolskim nieruchomości położonych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 10
 50/2001  15 maja 2001  Kontynuacji wydawania czasopisma PZITB „Przegląd Budowlany”
 51/2001  15 maja 2001  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
 52/2001  15 maja 2001  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
53/2001  23 października 2001  XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w roku 2002 w Częstochowie
 54/2001   23 października 2001  Powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej
 55/2001   23 października 2001  Korekty budżetu PZITB na rok 2001
 56/2001   23 października 2001  Udziału PZITB w organizacji „I Kongresu Budownictwa”
 57/2001   23 października 2001  Wizyty „Delegacji Prezydenckiej” ASCE w Polsce w dniach 15-19 czerwca 2002r.
 58/2001   23 października 2001  Regulaminu „Wydawnictwa Przegląd Budowlany”
 59/2001   23 października 2001  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
 60/2001   23 października 2001  Nadania odznak honorowych PZITB i NOT
 61/2001   23 października 2001  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
 62/2001   23 października 2001  Powołania przy Zarządzie Głównym PZITB Komitetu Inżynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych
 63/2001  23 października 2001  Kół Młodych PZITB
64/2001  23 października 2001  Wyrażania zgody na stosowanie znaku PZITB przez „DATACOMP” – firmy obsługującej PZITB w Internecie
65/2001 11 grudnia 2001  Powołania Kapituły dla nadania godności „Członka Honorowego PZITB”
66/2001 11 grudnia 2001  Ustalenia świadczeń na wspólną działalność statutową
67/2001 11 grudnia 2001  Wykonania planowanego budżetu 2001 i projekt budżetu na 2001
68/2001 11 grudnia 2001  Połączenia Oddziału Warszawskiego i Radomskiego
69/2001 11 grudnia 2001  Środków finansowych zgromadzonych na kontach bankowych
70/2001 11 grudnia 2001  Umowy o współpracy z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa
71/2001 11 grudnia 2001  Terminów posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w pierwszej połowie 2002r.
72/2002 11 grudnia 2001  Opracowania stanowiska PZITB dotyczącego aktualnych problemów budownictwa
73/2002 12 lutego 2002  Powołania Zespołu dla przygotowania Uchwały Generalnej XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Częstochowie
74/2002 12 lutego 2002  Wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
75/2002 12 lutego 2002  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
76/2002 12 lutego 2002  Nadania odznak honorowych PZITB i zatwierdzenia wniosków o nadanie odznak NOT
77/2002 12 lutego 2002  Regulaminu Komitetu Inżynierii Procesów budowlanych i Inwestycyjnych
78/2002 12 lutego 2002  Unieważnienia uchwały Zarządu Głównego nr 68/2001
79/2002 12 lutego 2002  Połączenia Oddziałów Lubelskiego i Radomskiego
80/2002 23 kwietnia 2002  Nadania odznak honorowych PZITB Członkom Zarządu Głównego
81/2002 23 kwietnia 2002  Nadania wyróżnień „Zasłużonym dla PZITB”
82/2002 23 kwietnia 2002  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za rok 2001
83/2002 23 kwietnia 2002  Sprawozdania Zarządu Głównego z kadencji 1999-2002
84/2002 23 kwietnia 2002  Przyjęcia tekstu porozumienia o współdziałaniu Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa
85/2002 23 kwietnia 2002 Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
86/2002 23 kwietnia 2002  Nadania odznak honorowych PZITB i zatwierdzenia wniosków o nadanie odznak NOT
87/2002 23 kwietnia 2002  Zakończenia działalności Oddziału PZITB w Radomiu
88/2002 6 czerwca 2002  Przyznania nagród im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego
89/2002 6 czerwca 2002  Nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
90/2002 6 czerwca 2002  Nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.