Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Patronat Honorowy (WNIOSEK)

Patronat Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Patronat honorowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa dalej PZITB, zwany dalej „patronatem”, to wyróżnienie honorowe, które podkreśla szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju budownictwa krajowego.

Patronat może być przyznany wyłącznie najważniejszym konferencjom, wydarzeniom o wysokim poziomie merytorycznym, które mają zasięg, rangę i znaczenie ogólnopolskie lub ponadregionalne.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o patronat powinieneś złożyć:

 • nie później niż 8 tygodni przed terminem wydarzenia

Wnioski otrzymane w terminach krótszym niż termin wskazany powyżej może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Jak ubiegać się o patronat?

 1. Wypełnij wniosek – formularz na stronie internetowej (poniżej) co najmniej 8 tygodni przed wydarzeniem lub przedsięwzięciem.  
 2. PZITB może zwrócić się o uzupełnienie złożonego wniosku.
 3. Odpowiedź o rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz w formie elektronicznej. Nie udzielenie patronatu nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczne.

Nie udzielamy patronatu.

Patronatem nie obejmujemy wydarzeń lub przedsięwzięć:

 1. o charakterze reklamowym lub lobbystycznym;
 2. niezgodnych zasadami równości i uczciwej konkurencji;
 3. dotyczących publikacji i opracowań oraz innych przedsięwzięć o charakterze politycznym,
 4. organizowanych przez podmiot, który ma nieuregulowany status prawny i ekonomiczny.

Obowiązki organizatora, które wynikają z przyznania patronatu

 1. Otrzymując patronat zobowiązujesz się do zadbania o nienaruszanie wizerunku PZITB, podczas wydarzenia, któremu udzielony jest patronat.

 2. We wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją wydarzenia lub przedsięwzięcia powinieneś zamieścić informację o objęciu wyróżnieniem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia oraz znak graficzny PZITB.

 3. Zamieść na stronie wydarzenia lub przedsięwzięcia link do strony internetowej PZITB.

 4. Nie spełnieni w/w warunków, PZITB może pozostawić kolejny wniosek bez rozpatrywania.

 5. Do 30 dni po zakończeniu wydarzenia lub przedsięwzięcia prześlij sprawozdanie z jego przebiegu w formie elektronicznej na adres: biuro@zgpzitb.org.pl

 6. Sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia możesz załączyć informację prasową, maksymalnie 3 fotografie oraz link do strony internetowej wydarzenia lub przedsięwzięcia. Jeśli nie prześlesz sprawozdania w wyznaczonym czasie, możemy nie rozpatrzyć kolejnego wniosku o objęcie Twojego wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem.

Materiały

Wzór wniosku w załączeniuCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.