Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Historia Zjazdów

W dniach 4 – 5 maja 1934 roku odbył się w Warszawie Zjazd Założycielski Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (PZIB), który funkcjonował do 1948 roku. Na Zjeździe Organizacyjnym 14 –15 czerwca 1948 r. w Warszawie został utworzony Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Nastąpiło to w wyniku połączenia PZIB oraz utworzonego w 1947 r. NOT-owskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa.

Uchwałą Zarządu Głównego Związku z 2 lutego 1993 r. uznano ciągłość ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników budowlanych, a następnie w statucie uchwalonym 2 marca 1996 roku przez Nadzwyczajny XXXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Białymstoku stwierdzono, że PZITB jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, utworzonego 4 maja 1934 r.

Warto nadmienić, że pierwszy, wybrany na Zjeździe w 1934 roku, Zarząd Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych tworzyli: Andrzej Pszenicki (prezes), Stefan Bryła i Wacław Paszkowski (wiceprezesi), Jerzy Nechay (sekretarz), Wacław Żenczykowski (skarbnik). Wybrano także Komisję. Wielu z jej członków zostało zamordowanych w Katyniu.

W lutym 1947 r. powołano Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa – podporządkowane utworzonej w grudniu 1945 r. Naczelnej Organizacji Technicznej. Podjęto działania mające na celu wcielenie PZIB do nowych struktur organizacyjnych, co nastąpiło na Zjeździe, który odbył się 14 – 15 czerwca 1948 r. w Warszawie.

Podstawowe dane dotyczące Zjazdów PZIB – PZITB, które odbyły się w latach 1934-2014 podano w załączonej tabeli.

Załącznik – Krajowe Zjazdy, Członkowie Honorowi oraz kadencje władz PZIB i PZITB w latach 1934-2024Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.