Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 2020-2024

NR

Z DNIA

W SPRAWIE

 1/2020 25.09.2020 powołania Prezydium Zarządu Głównego PZITB w kadencji 2020-2024
2/2020 10.12.2020 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB Nr: 1/2020, 2/2020
3/2020 10.12.2020 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB Nr: 3/2020, 4/2020
4/2020 10.12.2020 zmiany Komitetu BIM na Komitet ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM
5/2020 10.12.2020 zmiany Komitetu Historii na Komitet Zasobów Archiwalnych
6/2020 10.12.2020 zatwierdzenia listy jednostek organizacyjnych działających przy Zarządzie Głównym PZITB w kadencji 2020-2024
7/2020 10.12.2020 powołania przewodniczących Komitetów, Komisji i Rad na kadencję 2020-2024
8/2020 10.12.2020 wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową na 2021.
9/2020 10.12.2020 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2021 rok
10/2021 11.03.2021 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB NR: 5/2021, 6/2021, 7/2021
11/2021 11.03.2021 zamian Statutu Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo
12/2021 11.03.2021 zatwierdzenia wykonania budżetu za 2020 rok
13/2021 11.03.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
14/2021 11.03.2021 powołania przewodniczącego Komitetu na kadencję 2020-2024
15/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
16/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
17/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Ekonomiki Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
18/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Prezydium Głównej Komisji Seniorów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
19/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
20/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Zasobów Archiwalnych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
21/2021 11.03.2021 zatwierdzenia składu osobowego Kapituły nagrody PZITB im. prof Aleksandra Dyżewskiego w kadencji 2020-2024
22/2021 11.03.2021 przyjęcia zmian w regulaminie Komitetu Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
23/2021 11.03.2021 zatwierdzenia programu działania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2020-2024
24/2021 22.06.2021 powołania Przewodniczącego Rady Fundacji Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
25/2021 22.06.2021 powołania osób do składu Rady Fundacji Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
26/2021 22.06.2021 nadania Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
27/2021 30.09.2021 przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
28/2021 30.09.2021 ustanowienia wyróżnienia: Tytuł Honorowego Przewodniczącego Komitetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
29/2021 02.12.2021 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB Nr 8/2021
30/2021 02.12.2021 wysokości świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej na 2022 rok
31/2021 02.12.2021 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2022 rok
32/2021 02.12.2021 powierzenia przez Zarząd Główny PZITB działalności wydawniczej czasopism PZITB Fundacji PZITB
33/2021 02.12.2021 nadania wyróżnienia: Tytuł Honorowego Przewodniczącego Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
34/2021 02.12.2021 przyznania honorowych odznak Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem
35/2021 02.12.2021 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
36/2021 02.12.2021 nadania Tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
37/2022 17.03.2022 zatwierdzenia wykonania budżetu za 2021 rok
38/2022 17.03.2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
39/2022 17.03.2022 przyjęcia zmian w regulaminie Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
40/2022 17.03.2022 uzupełnienia składu osobowego Kapituły nagród PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego na kadencję 2020-2024
41/2022 17.03.2022 nadania godności „ZASŁUŻONY SENIOR PZITB”
42/2022 09.06.2022 nadania wyróżnienia „Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”
43/2022 09.06.2022 przyznania honorowych odznak Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem
44/2022 09.06.2022 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
45/2022 29.09.2022 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB nr 9/2022
46/2022 29.09.2022 przyjęcia zmian w regulaminie nadawania godności „Zasłużony Senior Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”
47/2022 29.09.2022 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
48/2022 29.09.2022 nadania tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
49/2022 08.12.2022 akceptacji uchwał Prezydium ZG PZITB nr: 11/2022 i 12/2022
50/2022 08.12.2022 uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Głównego PZITB w kadencji 2020-2024
51/2022 08.12.2022 powołania Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku” w kadencji 2020-2024
52/2022 08.12.2022 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB nr 10/2022
53/2022 08.12.2022 wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową na 2023 rok
54/2022 08.12.2022 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2023 rok
55/2022 08.12.2022 przyznania honorowych odznak PZITB, Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem
56/2023 23.03.2023 akceptacja uchwały Prezydium ZG PZITB nr 13/2023
57/2023 23.03.2023 zatwierdzenia wykonania budżetu za 2022 rok
58/2023 23.03.2023 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
59/2023 23.03.2023 zmiany przewodniczącego Komitetu Młodej Kadry
60/2023 23.03.2023 przyznania honorowych odznak PZITB, Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem
61/2023 23.03.2023 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
62/2023 23.03.2023 nadania Tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
63/2023 22.06.2023 nadania wyróżnienia: Tytuł Honorowego Przewodniczącego Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB
64/2023 22.06.2023 zwołania 52. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2024 roku w Lublinie
65/2023 22.06.2023 przyznania honorowych odznak PZITB, Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem
66/2023 22.06.2023 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
67/2023 22.06.2023 nadania Tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
68/2023 21.09.2023 przyjęcia regulaminu Komitetu ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM PZITB
69/2023 21.09.2023 zatwierdzenia Komitetu Organizacyjnego 52. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Lublinie
70/2023 21.09.2023 nadania Tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB
71/2023 14.12.2023 akceptacji uchwały Prezydium ZG PZITB nr 14/2023
72/2023 14.12.2023 wysokości Świadczeń na wspólną działalność statutową na 2024 rok
73/2023 14.12.2023 zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego PZITB na 2024 rok
74/2023 14.12.2023 wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania Umowy o powierzeniu przez Zarząd Główny PZITB działalności wydawniczej czasopism PZITB Fundacji PZITB
75/2023 14.12.2023 wysokości opłat za udział delegata w 52. Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w Lublinie
76/2023 14.12.2023 przyjęcia projektu porządku obrad 52. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Lublinie
77/2023 14.12.2023 powołania Komitetu Organizacyjnego Gali Jubileuszowej z okazji 90-lecia powstania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie
78/2023 14.12.2023 przyjęcia programu Gali Jubileuszowej z okazji 90-lecia powstania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie
79/2023 14.12.2023 przyjęcia preliminarza kosztów Gali Jubileuszowej z okazji 90-lecia powstania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie
80/2023 14.12.2023 przyjęcia składu osobowego Kapituły Nadawania Godności Członka Honorowego PZITB
81/2023 14.12.2023 przyznania honorowych odznak PZITB, Honorowej Srebrnej Odznaki, Honorowej Złotej Odznaki i Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem
82/2023 14.12.2023 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
83/2023 14.12.2023 przyjęcia regulaminu programu dofinansowania przez Zarząd Główny spotkań inżynierskich dla członków PZITB

 Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.