Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Uchwały Prezydium PZITB w kadencji 1999 – 2002

Z dnia NR W sprawie
31.08.1999 1/1999 agend ZG PZITB w kadencji 1999 – 2002
31.08.1999 2/1999 przystąpienia do Rady Europejskiej Inżynierów Budownictwa
31.08.1999 3/1999 współpracy z American Society of Civil Engineers
31.08.1999 4/1999 powołania Rady Ekonomicznej
31.08.1999 5/1999 powierzenia Sekretarzowi Generalnemu funkcji Kierowania Biura Zarządu Głównego
31.08.1999 6/1999 ekwiwalentów pieniężnych dla Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego
31.08.1999 7/1999 powołania do Rady Programowej Czasopism Kol. Mieczysława Króla
31.08.1999 8/1999 kontynuowania wydawnictwa „Informator PZITB”
31.08.1999 9/1999 udziału i finansowania imprez w Konferencji Krynickiej
31.08.1999 10/1999 delegowania przedstawiciela Związku w Prezydium Komisji Aprobat Technicznych ITB
28.09.1999 11/1999 prowizorium planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na drugie półrocze 1999 roku
28.09.1999 12/1999 powołania przewodniczącego agend Zarządu Głównego w kadencji 1999 – 2002
28.09.1999 13/1999 programu i preliminarza kosztów XII Konferencji Naukowo – Technicznej „KONTRA 2000” (Zakopane 23-26 maja 2000r.) pt. „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”
28.09.1999 14/1999 dofinansowanie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Głównej Komisji Seniorów PZITB w Olsztynie w dniach 14-15 października
28.09.1999 15/1999 nadania tytułu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB
28.09.1999 16/1999 zmiany stawek dla Sędziów Konkursu PZITB „Budowa Roku”
28.09.1999 17/1999 honorarium sędziego referenta Konkursu PZITB „Budowa Roku”
09.11.1999 18/1999 przyznania nagród dla wyróżniających się realizacji konkursu PZITB „Budowa Roku 1998”
09.11.1999 19/1999 preliminarza kosztów „Budowa Roku 1999”
09.11.1999 20/1999 udziału Związku w pracach redakcyjnych „Grupy Wyszehradzkiej”
09.11.1999 21/1999 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
09.11.1999 22/1999 Czeskiego Związku Inżynierów w Pradze
14.12.1999 23/1999 rozliczenia XXXVIII KZD PZITB w Rzeszowie
14.12.1999 24/1999 ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność Związku
14.12.1999 25/1999 minimalnej składki członkowskiej na 2000 roku
14.12.1999 26/1999 budżetu na rok 2000
14.12.1999 27/1999 nadania tytułów rzeczoznawcy budowlanego PZITB
14.12.1999 28/1999 Regulaminu nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
14.12.1999 29/1999 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
14.12.1999 30/1999 delegowania do Rady Programowej wydawnictwa NOT – „Słownik Biograficzny Techników Polskich”
14.12.1999 31/1999 zmiany nazwy Komitetu „Problemów Remontowo – Budowlanych”
14.12.1999 32/1999 przyznania nagrody pieniężnej za opracowanie materiałów do wspólnego wydawnictwa „Grupy Wyszehradzkiej” pt. „Zabytki Techniki”
14.12.1999 33/1999 wystąpienie do Dziekanów Wydziałów Budownictwa i Oddziałów PZITB, w sprawie powołania „Kół Młodych” przy wyższych uczelniach
14.12.1999 34/1999 upoważnienia Rady Ekonomicznej do negocjacji w sprawie zakupu i sprzedaży lokalu przy ul. Świętokrzyskiej i Polnej
14.12.1999 35/1999 udziału Związku w targach „BUDMA 2000”
14.12.1999 36/1999 powołania Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego
14.12.1999 37/1999 powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku”
08.02.2000 38/2000 powołania Komitetu konstrukcji Metalowych
08.02.2000 39/2000 zmiany nazwy Komitetu Geotechniki Inżynierskiej
08.02.2000 40/2000 powołania Komitetu Ekologii
08.02.2000 41/2000 powołania przewodniczącej Głównej Komisji Odznaczeń
08.02.2000 42/2000 rozliczenia kosztów spotkania „Grupy Wyszehradzkiej” w Krakowie w dniach 7-10 październik 1999r.
21.03.2000 43/2000 delegacji na posiedzenie zespołu redakcyjnego Grupy Wyszehradzkiej
21.03.2000 44/2000 delegowania przewodniczącego Profesora Stanisława Kusia na Konferencję ECCE do Rzymu
21.03.2000 45/2000 powołania Komitetu do spraw Samorządu Zawodowego
21.03.2000 46/2000 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
21.03.2000 47/2000 pokrycia kosztów wykonania 6 medali im. Profesora Stefana Kaufmana
21.03.2000 48/2000 delegowania przedstawiciela PZITB do Rady Zarządzającej Zespołu Certyfikacji Wyrobów Budowlanych ITB
21.03.2000 49/2000 udziału w posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej (6-7 październik 2000r.) i konferencji „Izby i Stowarzyszenia w dialogu” (8-10 październik 2000r.) w Budapeszcie
21.03.2000 50/2000 udziału XII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania – Międzyzdroje 18-20.05.2000r.
21.03.2000 51/2000 powołania Komitetu BHP i Ergonomii
21.03.2000 52/2000 kolportażu „Informatora PZITB”
23.05.2000 53/2000 przyjęcia sprawozdania finansowego (bilans) ZG PZITB za rok 1999
23.05.2000 54/2000 powołania Komitetu Kosztorysowania i rynku Budowlanego
23.05.2000 55/2000 nadania odznak honorowych PZITB
23.05.2000 56/2000 trybu opracowania biogramów do „Słownika Biograficznego Techników Polskich”
23.05.2000 57/2000 zasad dystrybucji albumu „Zabytki Techniki”
23.05.2000 58/2000 przyznawania nagrody pieniężnej za opracowanie i doprowadzenie do wydania, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, albumu „Zabytki Techniki”
23.05.2000 59/2000 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
23.05.2000 60/2000 udziału w konferencji BRANDERBURGISCHE INGENIEURKAMMER w Poczdamie w dniu 16 czerwca 2000r.
27.06.2000 61/2000 porozumienia z SEP, SITKOM, PZITS, ZMRP w sprawach wspólnej reprezentacji w ECCE i Samorządu Zawodowego
27.06.2000 62/2000 organizacji „Wieczoru Inżynierskiego” podczas Konferencji Krynickiej
27.06.2000 63/2000 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB
27.06.2000 64/2000 spłaty pożyczki finansowej przez Oddział PZITB w Szczecinie
27.06.2000 65/2000 wyjazdu do Londynu na Kongres ECCE
05.09.2000 66/2000 udziału w posiedzeniach „Grupy Wyszehradzkiej” w Karlowych Varach w dniach 8-9 września 2000r.
05.09.2000 67/2000 udział przewodniczącego w posiedzeniu Komitetu Kierującego Europejskiego Rejestru Inżynierów Budownictwa (ECCE) oraz III Sympozjum „Polacy Razem” w Londynie w dniach 21-24 września br.
17.10.2000 68/2000 terminów posiedzeń w 2001 roku
19.09.2000 69/2000 regulaminu Komitetu Projektowania PZITB
19.09.2000 70/2000 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
19.09.2000 71/2000 wyboru firmy do zbadania bilansu Zarządu Głównego
21.11.2000 72/2000 finansowego rozliczenia Konkursu PZITB „Budowa Roku 99”
21.11.2000 73/2000 preliminarza kosztów Konkursu PZITB „Budowa Roku 2000”
21.11.2000 74/2000 współpracy ze Stowarzyszeniami Inżynierów i Techników Polskich na Litwie
21.11.2000 75/2000 upoważnienia do podpisania umowy notarialnej sprzedaży lokalu nr 5 przy ul. Polnej 42 w Warszawie
21.11.2000 76/2000 dofinansowania XVI Ogólnopolskiej Konferencji Głównej Komisji Seniorów PZITB w Ostródzie – Olsztynie
09.12.2000 77/2000 wyników badania bilansu za rok 1999
09.12.2000 78/2000 przystąpienia PZITB do Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE)
09.12.2000 79/2000 prac przygotowawczych do powołania Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa
09.12.2000 80/2000 porozumienia z Amerykańskim Związkiem Inżynierów Budownictwa ASCE (American Society of Civil Engineers)
09.12.2000 81/2000 ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”
09.12.2000 82/2000 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
09.12.2000 83/2000 zawartych porozumień z innymi jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami
09.12.2000 84/2000 podniesienia poziomu czytelnictwa i zwiększenia nakładów wydawnictw „Inżynieria i Budownictwo” i „Przegląd Budowlany”
22.02.2001 85/2001 delegatów PZITB do Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa
22.02.2001 86/2001 „Polskiej Grupy ECCE”
22.02.2001 87/2001 wydłużenia terminu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zarząd Oddziału PZITB w Zamościu
22.02.2001 88/2001 dofinansowania Konferencji „TURAWA, 2000” której współorganizatorem był Oddział PZITB w Opolu
22.02.2001 89/2001 udzielenie pożyczki Oddziałowi, PZITB w Gdańsku na prace remontowe swojej siedziby w Gdańsku
22.02.2001 90/2001 przekazania na rzecz Oddziału PZITB w Gorzowie Wielkopolskim nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wielkopolskim
22.02.2001 91/2001 redagowania i wydawania „Przeglądu Budowlanego” oraz „Kalendarza Przeglądu Budowlanego”
22.02.2001 92/2001 Współpracy z DATACOMP Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Usług i Wdrożeń Informatycznych 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie nr 6 – na obsługę w Internecie
20.03.2001 93/2001 budżetu PZITB na rok 2001
20.03.2001 94/2001 kosztów posiedzenia Zarządu Głównego PZITB w Poznaniu – Sierakowie
20.03.2001 95/2001 zawieszenia zaległości we wpłatach na Fundusz Wspólnej Działalności statutowej
20.03.2001 96/2001 kontynuowania działań w ramach Grupy Wyszehradzkiej
20.03.2001 97/2001 delegowania Przewodniczącego PZITB i „Polskiej Grupy ECCE” na posiedzenie ECCE w Porto w dniach 11-12 maja br.
20.03.2001 98/2001 delegowania przedstawicieli na posiedzenie niemieckich Izb Inżynierskich Landów: MECKLENBURG – VORPOMMERN i BRANDENBURG
24.04.2001 99/2001 propozycji powołania spółki z o.o. dla wydawania czasopisma „Przegląd Budowlany”
24.04.2001 100/2001 poprawki w budżecie na rok 2001, przyjętego uchwałą Prezydium nr 93/2001 w dniu 20 marca 2001r.
24.04.2001 101/2001 zasad przekazywania członkom Kół Młodych PZITB czasopism „Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”
24.04.2001 102/2001 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
24.04.2001 103/2001 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
19.06.2001 104/2001 powołanie kierownika „Wydawnictwa Przegląd Budowlany”
19.06.2001 105/2001 finansowania działalności „Wydawnictwo Przegląd Budowlany”
19.06.2001 106/2001 zwrotu „Przeglądowi Budowlanemu” przez Centrum kwot z opłaconych abonamentów w drugim półroczu br.
19.06.2001 107/2001 zawarcia umowy z „DATACOMP” na obsługę internetu
19.06.2001 108/2001 udziału PZITB w pracach Polskiej Grupy ECCE
19.06.2001 109/2001 „Wieczoru Inżynierskiego” w Czesie Konferencji „KRYNICA 2001”
19.06.2001 110/2001 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
19.06.2001 111/2010 czasowego korzystania przez Krajowy Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa z adresu Zarządu Głównego
19.06.2001 112/2001 dofinansowania XVII Jubileuszowej Konferencji Seniorów w Poznaniu i w Puszczykowie w dniach 10-12 września 2001r.
19.06.2001 113/2001 przyznania nagród pieniężnych laureatom nagród im. Profesora Stefana Bryły i Profesora Wacława Żenczykowskiego
18.09.2001 114/2001 XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Częstochowie
18.09.2001 115/2001 powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej
18.09.2001 116/2001 wyrażenia zgody na stosowanie znaku PZITB przez „DATACOMP” – firmy obsługującej PZITB w internecie
18.09.2001 117/2001 umowy na udzielenie zwrotnej dotacji celowej na remont Bramy Świętojańskiej – siedziba Oddziału PZITB w Gdańsku
18.09.2001 118/2001 regulaminu „Wydawnictwa Przegląd Budowlany”
18.09.2001 119/2001 budżetu PZITB na 2001 rok
18.09.2001 120/2001 Kół Młodych PZITB
18.09.2001 121/2001 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
18.09.2001 122/2001 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
18.09.2001 123/2001 nadania odznak honorowych PZITB i NOT
18.09.2001 124/2001 powołania przez Zarząd Główny PZITB Komitetu Inżynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych
18.09.2001 125/2001 wizyty „Delegacji Prezydenckiej” ASCE w Polsce w dniach 15-19 czerwca 2002r.
18.09.2001 126/2001 udziału PZITB w organizacji „I Kongresu Budownictwa”
27.11.2001 127/2001 delegacji na posiedzenie zespołu redakcyjnego II tomu wydawnictwa „Zabytki Techniki Krajów Wyszehradzkiej Czwórki”
27.11.2001 128/2001 Konkursu PZITB „Budowa Roku”
27.11.2001 129/2001 terminów posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium ZG w pierwszej połowie 2002r.
27.11.2001 130/2001 powołania Kapituły nadania godności „Członka Honorowego PZITB”
22.01.2002 131/2002 powołania zespołu dla opracowania Uchwały Generalnej XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Częstochowie
22.012002 132/2002 powołania zespołu dla opracowania regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Częstochowie
22.01.2002 133/2002 regulaminu Komitetu Inżynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych
22.01.2002 134/2002 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
22.01.2002 135/2002 wniosku Głównej Komisji Seniorów o nadanie godności „Zasłużony Senior PZITB”
22.01.2002 136/2002 nadania odznak honorowych PZITB
22.01.2002 137/2002 wystąpienia Oddziału w Toruniu z zamianę zapisu w księdze wieczystej dotyczącej gruntu przy ul. Szerokiej 34 w Toruniu
22.01.2002 138/2002 przyznania nagrody kol. Kazimierzowi Januszkowi za całokształt pracy w Głównej Komisji Seniorów w kadencji 1999-2002
09.04.2002 141/2002 nadania Odznak Honorowych PZITB dla członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
09.04.2002 142/2002 nadania wyróżnień „Zasłużonym dla PZITB”
21.05.2002 144/2002 zwolnienia Oddziału Częstochowskiego z opłat za 2 delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów w Częstochowie
21.05.2002 145/2002 „Wieczoru Inżynierskiego” w czasie Konferencji „KRYNICA 2002”
21.05.2002 146/2002 kosztów przyjęcia delegacji ASCE
21.05.2002 147/2002 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
21.05.2002 148/2002 nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.