Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 1996-1999

NR Z dnia W sprawie
1/1996 19 listopada 1996  Ustalenia zasad wyboru Prezydium ZG PZITB w kadencji 1996-1999
2/1996 19 listopada 1996 Powołania Prezydium ZG PZITB
3/1996 18 lutego 1997  Powołania Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych Zarząd Główny PZITB
4/1997 18 lutego 1997  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG podjętych w dniach 17 grudnia 1996r. oraz 28 stycznia 1997r.
5/1997 18 lutego 1997  Zatwierdzenia uchwały nr 4/96 Prezydium ZG z dnia 17 grudnia 1996r.
6/1997 18 lutego 1997  Zatwierdzenia regulaminu Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych ZG PZITB
7/1997 18 lutego 1997 Zatwierdzenia uchwały nr 15/97 Prezydium ZG z 28 stycznia 1997r.
8/1997 18 lutego 1997  Zatwierdzenia „Kierunków działania PZITB w kadencji 1996-1999” – wynikających z uchwały generalnej XXXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB we Wrocławiu
9/1997 18 lutego 1997  Wpłat Oddziałów na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej PZITB w 1997r.
10/1997 18 lutego 1997  Zatwierdzenia planu funduszu wspólnej działalności statutowej na I półrocze 1997r.
11/1997 18 lutego 1997  Udzielenia pełnomocnictwa Prezydium ZG do podejmowania decyzji o wykupieniu lokali na II piętrze w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 14A w Warszawie
12/1997 18 lutego 1997 Przyjęcia porozumienia o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa a Berlińską Izbą Budowlaną
13/1997 13 maja 1997  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG PZITB przyjętych w dniach 11 marca i 22 kwietnia 1997 roku
14/1997 13 maja 1997  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) Zarządu Głównego PZITB za rok 1996
15/1997 13 maja 1997  Wykonania nowego sztandaru Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
16/1997 13 maja 1997  Zatwierdzenia planu funduszu wspólnej działalności na II półrocze 1997r.
17/1997 13 maja 1997  Przyznania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PZITB
18/1997 30 września 1997 Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniach 1 lipca i 17 września 1997r.
19/1997 30 września 1997  Zwolnienia z wpłat na fundusz wspólnej działalności statutowej za II półrocze 1997r. Oddziałów PZITB dotkniętych powodzią
20/1997 30 września 1997  Przyjęcia zasad postępowania w sprawach członków kandydatów PZITB
21/1997 30 września 1997  Nowej legitymacji członkowskiej PZITB
22/1997 16 grudnia 1997  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniach 14 października i 25 listopada 1997r.
23/1997 16 grudnia 1997  Zatwierdzenia uchwały nr 43/97 Prezydium ZG
24/1997 16 grudnia 1997  Wysokości składek członkowskich w 1998r.
25/1997 16 grudnia 1997  Zakupu nieruchomości
26/1997 16 grudnia 1997  Udzielenia pełnomocnictwa
27/1997 16 grudnia 1997  Zatwierdzenia uchwały nr 44/97 Prezydium ZG
28/1997 16 grudnia 1997  Ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność Związku
29/1997 16 grudnia 1997  Zatwierdzenia uchwały nr 45/97 Prezydium ZG
30/1997 16 grudnia 1997  Prowizorium planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na I półrocze 1998r.
31/1997 16 grudnia 1997  „Dnia Inżyniera Budowlanego”
32/1998 24 marca 1998  Premiowania Oddziałów za przyrost liczby członków PZITB
33/1998 24 marca 1998 Rozpoczęcia procedury likwidacji Oddziałów PZITB w Elblągu i Przemyślu
34/1998 24 marca 1998  AUB „Prospera” Spółka z o.o.
35/1998 24 marca 1998  Uzupełnienia składu Zarządu Głównego PZITB
36/1998 16 czerwca 1998  Przyjęcia planu Funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB za rok 1998
37/1998 16 czerwca 1998  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Bilansu) Zarządu Głównego PZITB za rok 1997
38/1998 29 września 1998  Współpracy PZITB – FSNT NOT
39/1998 29 września 1998 Uregulowania przez Oddziały świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej Związku
 40/1998 15 grudnia 1998  XXXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB
 41/1998 15 grudnia 1998  Przewodniczącego Komitetu Kosztorysowania i Rynku Budowlanego ZG PZITB
 42/1998 15 grudnia 1998  Powołania Kapituły Członkowstwa Honorowego PZITB
 43/1999 23 marca 1999  Przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 1996-1999
 44/1999 23 marca 1999  Planu Funduszu Wspólnej Działalności statutowej PZITB na pierwsze półrocze 1999
 45/1999 23 marca 1999  Składek członkowskich w 1999r.
 46/1999 23 marca 1999  Ustalenia wysokości świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej Związku
 47/1999  23 marca 1999  Zatwierdzenia bilansu Zarządu Głównego PZITB za rok 1998
 48/1999  23 marca 1999  Zmian w Regulaminie przyznawania wyróżnienia PZITB medalem im. Profesora Stefana Kaufmana
 49/1999  23 marca 1999 Zatwierdzenia składów osobowych Zespołów Problemowych
 50/1999 23 marca 1999  Kandydatów do nadania godności członka honorowego PZITB
 51/1999 23 marca 1999  XXXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Rzeszowie


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.