Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Stałe imprezy i konferencje organizowane przez PZITB

 

  • Konferencja naukowo-techniczna „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”,  organizowana corocznieodbędzie się w Wiśle w dniach 8-11 marca 2022 r.

Konferencja WPPK ma charakter szkolenia specjalistycznego i aktualnie jest największym w Polsce spotkaniem szkoleniowym projektantów, rzeczoznawców budowlanych i pracowników nadzoru budowlanego.

http://wppk.pzitb.org.pl

  • Konferencja naukowo-techniczna „KONTRA – Trwałość budowli i ochrona przed korozją”  odbywa się, co 2 lata – ze względu na pandemię, Konferencja zostanie zorganizowana w terminie późniejszym.

Konferencja KONTRA jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.

http://kontra.il.pw.edu.pl

  • Konferencja naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”  w Międzyzdrojach, odbywa się, co 2 lata –  ze względu na pandemię, Konferencja zostaje przeniesiona na 23-27 maja 2022 r.

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

http://www.awarie.zut.edu.pl

  • Konferencja naukowo-techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”  Kielce – Cedzyna odbywa się, co 2 lata.

Konferencja ma wieloletnią tradycję i od lat ma charakter warsztatów. Jest miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają, co wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu: dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów i norm, zastosowania nowych programów i metod badawczych oraz interpretacji uzyskiwanych wyników, prowadzenia monitoringu i diagnostyki, a także stosowania nowoczesnych metod napraw i wzmacniania.

http://www.rzeczoznawstwo2018.tu.kielce.pl/

  • Konferencja naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, organizowana corocznie.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami świata nauki, a także umożliwienie transferu najnowszej wiedzy do środowiska praktyków.

Konferencja, zgodnie z wieloletnią tradycją, składa się z dwóch części:

- ogólnej (naukowej), obejmującej szeroko rozumiane problemy naukowe budownictwa. Prezentowane są tu referaty zgłoszone przez uczestników i pozytywnie ocenione przez Komitet Naukowy.

- problemowej, dotyczącej corocznie innych aktualnych problemów budownictwa.

http://www.krynica2018.pk.edu.pl/

  • Konferencja „Ekologia a Budownictwo”  w Bielsku-Białej odbywa się, co 2 lata.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, samorządowych i administracyjnych zajmujących się interakcją budownictwa i środowiska oraz zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

http://www.pzitb.bielsko.pl/

  • IV Konferencja naukowo-techniczna „TECH – BUD”  w Krakowie, organizowana corocznie.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

http://www.tech-bud.pzitb.org.pl/

 

Oddziały PZITB organizują:

  • konferencje naukowo-techniczne poświęcone szczegółowym zagadnieniom, np.: odnowy zabytków organizowana w Krakowie, remontów w budownictwie ogólnym, wzmacnianiu konstrukcji itp.
  • kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane, kursy i seminaria z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, bhp, nowych norm budowlanych, prawa budowlanego itp.
  • konkursy na najlepsze prace dyplomowe absolwentów politechnik i średnich szkół budowlanych.


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.