Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Stałe imprezy i konferencje organizowane przez PZITB

 

Zestawienie Konferencji 2022 rok

7-8 kwietnia 2022 roku Sympozjum Naukowo-Techniczne „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” – Świnoujście (Fundacja PZITB)
24-27 kwietnia 2022 roku Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo w Energetyce” w Szklarskiej Porębie (O/Wrocław)
12-13 maja 2022 roku Konferencja Naukowo – Techniczna „Konstrukcje Sprężone KS 2021” w Krakowie http://ks2021.pk.edu.pl
23-27 maja 2022 roku XXX Konferencja „Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach (O/Szczecin) http://www.awarie.zut.edu.pl
26-27 maja 2022 roku Forum: Społeczna odpowiedzialność zarządcy nieruchomości w koncepcji Smart City „Science 2 Bussines” (O/Częstochowa)
1-3 czerwca 2022 roku Zjazd Dziekanów
Czerwiec 2022 roku Konferencja Politechniki Warszawskiej Prof. A. Garbacz
28.06.-1.07. 2022 roku XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle (w tym roku Geotechnika w praktyce – O/Małopolski)
8-10 września 2022 roku XIX Konferencja „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”w Wałczu (O/Poznań)
11-15 września 2022 roku 67. Konferencja Naukowa „KRYNICA” w Krakowie (Komitet Nauki PZITB)
po 20 września 2022 roku Finał Konkursu PZITB „Budowa Roku 2021” Warszawa
26-28 września 2022 roku V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING” w Opole (O/Opole)  http://ecce2022.po.opole.pl
13-14 października 2022 roku Konferencja Naukowo-Techniczna „KONTRA 2022 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją” w Cedzynie k. Kielc (Komitet Trwałości Budowli PZITB)  http://kontra.il.pw.edu.pl
19-21 października 2022 roku XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego’ w Cedzynie (O/Kielce)
23-27 października 2022 roku ACI
6-9 grudnia 2022 roku XVI Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2022 w Szklarskiej Porębie (O/Wrocław)

 

Opis Konferencji PZITB

  • Konferencja naukowo-techniczna „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, 

Konferencja WPPK ma charakter szkolenia specjalistycznego i aktualnie jest największym w Polsce spotkaniem szkoleniowym projektantów, rzeczoznawców budowlanych i pracowników nadzoru budowlanego.

http://wppk.pzitb.org.pl   

  • Konferencja naukowo-techniczna „KONTRA – Trwałość budowli i ochrona przed korozją” 

Konferencja KONTRA jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.

http://kontra.il.pw.edu.pl

  • Konferencja naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”  w Międzyzdrojach

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

http://www.awarie.zut.edu.pl

  • Konferencja naukowo-techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”  Kielce – Cedzyna

Konferencja ma wieloletnią tradycję i od lat ma charakter warsztatów. Jest miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają, co wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu: dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów i norm, zastosowania nowych programów i metod badawczych oraz interpretacji uzyskiwanych wyników, prowadzenia monitoringu i diagnostyki, a także stosowania nowoczesnych metod napraw i wzmacniania.

http://www.rzeczoznawstwo2018.tu.kielce.pl/

  • Konferencja naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami świata nauki, a także umożliwienie transferu najnowszej wiedzy do środowiska praktyków.

Konferencja, zgodnie z wieloletnią tradycją, składa się z dwóch części:

- ogólnej (naukowej), obejmującej szeroko rozumiane problemy naukowe budownictwa. Prezentowane są tu referaty zgłoszone przez uczestników i pozytywnie ocenione przez Komitet Naukowy.

- problemowej, dotyczącej corocznie innych aktualnych problemów budownictwa.

http://www.krynica2018.pk.edu.pl/

  • Konferencja „Ekologia a Budownictwo”  w Bielsku-Białej

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, samorządowych i administracyjnych zajmujących się interakcją budownictwa i środowiska oraz zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

http://www.pzitb.bielsko.pl/

  • IV Konferencja naukowo-techniczna „TECH – BUD”  w Krakowie

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

http://www.tech-bud.pzitb.org.pl/

Oddziały PZITB organizują:

  • konferencje naukowo-techniczne poświęcone szczegółowym zagadnieniom, np.: odnowy zabytków organizowana w Krakowie, remontów w budownictwie ogólnym, wzmacnianiu konstrukcji itp.

  • kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane, kursy i seminaria z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, bhp, nowych norm budowlanych, prawa budowlanego itp.

  • konkursy na najlepsze prace dyplomowe absolwentów politechnik i średnich szkół budowlanych.Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.