Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Regulamin nadawania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”

REGULAMIN
NADAWANIA WYRÓŻNIENIA „ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA”

§ 1

Podstawą do ustanowienia wyróżnienia przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jest § 41 ust. 1 lit. m) Statutu PZITB.

§ 2

1. Wyróżnienie to może być nadawane osobom fizycznym i prawnym, które wspomagają działania statutowe Związku, a nie są członkami PZITB.
2. Za szczególne zasługi dla działalności Związku, wyróżnieniem tym mogą być wyróżnione osoby będące członkami innych Stowarzyszeń.

§ 3

1. Wyróżnienie ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania za bezinteresowne wspieranie działań PZITB.
2. Wyróżnione osoby fizyczne mają prawo do noszenia honorowej odznaki PZITB, która stanowi statutowy znaczek z dodatkowym napisem „Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.
3. Wyróżnione instytucje otrzymują plakietki ze znaczkiem PZITB i napisem „Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.

§ 4

1. Kandydatów do wyróżnienia mają prawo zgłaszać:
– Zarządy Oddziałów PZITB,
– Główna Komisja Rewizyjna,
– Główny Sąd Koleżeński,
– Prezydium Zarządu Głównego,
– Komitety i Komisje PZITB.
2. Zgłoszone wnioski opiniuje Główna Komisja Odznaczeń z dodatkowym , udziałem i prawem głosu:
– przedstawiciela Prezydium Zarządu Głównego PZITB,
– przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
– bez prawa głosu – przedstawiciela wnioskodawcy.
3. Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku w ustalonych terminach na posiedzeniach Głównej Komisji Odznaczeń.
4. Wnioski o nadanie wyróżnienia akceptuje Prezydium Zarządu Głównego PZITB i, w formie projektu uchwały, przedstawia Zarządowi Głównemu PZITB do zatwierdzenia.
5. Wnioski o nadanie wyróżnienia sporządzane są wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5

Głównymi podstawami wniosku o nadanie wyróżnienia „Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa” są:
– działania i współdziałania wspierające w sprawach istotnych dla Związku lub jego jednostek organizacyjnych;
– sponsorowanie określonych działań, przedsięwzięć, imprez, wydawnictw, wyjazdów itp.;
– darowizny finansowe lub rzeczowe.

§ 6

Wręczenie przyznanego wyróżnienia osobom lub instytucjom następuje na posiedzeniach Zarządu Głównego PZITB.
Regulamin zatwierdził Zarząd Główny PZITB, uchwałą nr 51/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku.

Pobierz – wniosek nadawania wyróżnienia  Zasłużonym dla PZITB

Pobierz – Uchwała nr 51-2010 ZG PZITB z dnia 15.06.2010 r. Regulamin nadania wyróżnienia  Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

 Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.