Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Uchwały Prezydium PZITB w kadencji 1993 – 1996

Z dnia NR W sprawie
29.06.1993 1/1993 ukonstytuowania się Prezydium ZG PZITB w kadencji 1993-1996
29.06.1993 2/1993 przyjęcia prowizorium planu funduszu centralnego ZG PZITB na II półrocze 1993r.
29.06.1993 3/1993 podniesienia opłaty manipulacyjnej związanej z przyznaniem uprawnień rzeczoznawcy PZITB
03.08.1993 4/1993 przyjęcia „Regulaminu pracy Prezydium ZG PZITB”
03.08.1993 5/1993 zatwierdzenia preliminarza kosztów organizacji konkursu „Budowa Roku 1993”
05.10.1993 6/1993 zatwierdzenia składów osobowych: Głównej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Budowlanych, Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw Budowlanych
26.10.1993 7/1993 przyjęcia projektu planu funduszu centralnego ZG PZITB na pierwsze półrocze 1994r.
26.10.1993 8/1993 przyznania uprawnień rzeczoznawcy PZITB
26.10.1993 9/1993 zatwierdzenia składu osobowego Głównej Komisji Odznaczeń
14.12.1993 10/1993 powołania Zespołu do opiniowania projektu ustawy „Prawo Budowlane”
14.12.1993 11/1993 miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”
14.12.1993 12/1993 kupna lokalu dla potrzeb statutowych Związku
14.12.1993 13/1993 zmian organizacyjnych w Zarządzie CUTOB – PZITB
14.12.1993 14/1993 przyznania uprawnień rzeczoznawcy PZITB
14.12.1993 15/1993 odznak honorowych PZITB i NOT
14.12.1993 16/1993 nadania godności „zasłużony Senior PZITB”
18.01.1994 17/1994 zatwierdzenia składu osobowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Budowa Roku” w kadencji PZITB 1993-1996
18.01.1994 18/1994 powołania w kadencji 1993-1996 Komitetu Współpracy z Zagranicą
15.02.1994 19/1994 zintensyfikowania działalności gospodarczej Zarządu Głównego PZITB
15.02.1994 20/1994 przyznania uprawnień rzeczoznawcy PZITB
15.02.1994 21/1994 zmiany statutu „Fundacji PZITB – Inżynieria i Budownictwo”
19.04.1994 22/1994 przyznania uprawnień budowlanych PZITB
19.04.1994 23/1994 dotacji celowej na organizację konferencji na temat konstrukcji metalowych
19.04.1994 24/1994 dotacji celowej i pożyczki na organizację konferencji na temat awarii budowlanych
31.05.1994 25/1994 dotacji przeznaczonej na organizację XIII Krajowej Narady Seniorów PZITB
19.07.1994 26/1994 zasad organizacyjno – programowych dotyczących wydawania „Informatora PZITB”
19.07.1994 27/1994 Regulaminu Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw Budowlanych
19.07.1994 28/1994 pokrycia strat ze środków funduszu rezerwowego CUTOB – PZITB
19.07.1994 29/1994 pokrycia przez Zarząd Główny PZITB kosztów uczestnictwa w XL Konferencji Krynickiej wytypowanych działaczy Związku
19.07.1994 30/1994 nadania odznak honorowych PZITB oraz godności „Zasłużony Senior PZITB”
19.07.1994 31/1994 przyznania uprawnień rzeczoznawcy PZITB
23.08.1994 32/1994 składu osobowego Komitetu Współpracy z Zagranicą
23.08.1994 33/1994 zasad obsługi administracyjnej i ekonomiczno – finansowej naczelnych organów statutowych Związku oraz PZITB jako osoby prawnej
23.08.1994 34/1994 pokrycia przez Zarząd Główny części kosztów związanych z organizacją jubileuszu 60-lecia Związku
23.08.1994 35/1994 przyjęcia tekstu umowy dotyczącej wydawania czasopisma „Przegląd Budowlany”
23.08.1994 36/1994 finansowego sprawozdania konkursu „Budowa Roku 1993” oraz prowizorium preliminarza „Budowa Roku 1994”
15.11.1994 43/1994 podniesienia wysokości nagród PZITB im. Prof. Stefana Bryły i Prof. Wacława Żenczykowskiego
15.11.1994 44/1994 przyznania 2 nagród specjalnych dla pracowników Biura ZG PZITB z okazji 60 -lecia Związku
15.11.1994 45/1994 wydatkowania środków z funduszu socjalnego na spotkanie emerytów ZG PZITB
15.11.1994 46/1994 pokrycia kosztów uczestnictwa w Seminarium Jubileuszowym w Poznaniu
15.11.1994 47/1994 zatwierdzenia preliminarzy kursów organizacyjnych przez Biuro ZG PZITB
29.11.1994 48/1994 zatwierdzenia kosztów remontu lokalu PZITB przy ul. Polnej 42 m 5
29.11.1994 49/1994 przyjęcia prowizorium planu funduszu centralnego na I półrocze 1995r.
03.01.1995 50/1995 nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”
03.01.1995 51/1995 zapomogi dla wdowy po Kol. Zenonie Urbańskim
03.01.1995 52/1995 powołania i składu Zespołu ds. organizacji drugiej Narady „Grupy Wyszehradzkiej”
31.01.1995 55/1995 sfinansowanie wyjazdu Kol. A. Moczko na posiedzenie ECBP w Brukseli
28.02.1995 56/1995 podniesienia opłaty manipulacyjnej związanej z przyznawaniem uprawnień rzeczoznawcy PZITB oraz opiniowanie wniosków na rzeczoznawców z list wojewody
09.05.1995 61/1995 przyjęcia „Instrukcji ustanawiania rzeczoznawców PZITB i opiniowania na rzeczoznawców budowlanych z listy wojewodów”
09.05.1995 62/1995 przyznawania Oddziałowi PZITB w Bydgoszczy uprawnień do opiniowania wniosków na rzeczoznawców z listy wojewody
09.05.1995 63/1995 przyznania uprawnień rzeczoznawcy PZITB
09.05.1995 64/1995 odznak honorowych PZITB i NOT
09.05.1995 65/1995 „Założeń dotyczących fundowania przez PZITB stypendiów dla Polaków z zagranicy studiujących w Polsce na wydziałach budowlanych wyższych uczelni technicznych”
06.06.1995 66/1995 zatwierdzenia projektu planu funduszu centralnego ZG PZITB na II półrocze 1995 roku
06.06.1995 67/1995 przyjęcia do akceptującej wiadomości treści regulaminu nagrody im. A. Dyżewskiego
12.09.1995 68/1995 powołania Komitetu Ochrony Zawodu
12.09.1995 69/1995 uzupełnienia „Kryteriów przyznawania Oddziałom uprawnień do opiniowania wniosków na rzeczoznawcę z list wojewodów”
12.09.1995 70/1995 przyznania Oddziałowi PZITB w Szczecinie uprawnień do opiniowania wniosków na rzeczoznawców z list wojewodów
12.09.1995 71/1995 przyznania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PZITB
24.10.1995 72/1995 przyjęcia preliminarza konferencji KONTRA 1996
24.10.1995 73/1995 przyznania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PZITB
24.10.1995 74/1995 odwołania ze składu Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku panów: Waldemara Mazana i Henryka Wałcerza
24.10.1995 75/1995 powołania Edwarda Trzoska do składu Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku
23 01.1996 82/1996 przyjęcia prowizorium planu funduszu centralnego na I półrocze 1996r.
23 01.1996 83/1996 zatwierdzenia preliminarza seminarium szkoleniowego nt.: „Trwałość i ochrona przed korozją obiektów w oczyszczalniach ścieków”
23 01.1996 84/1996 zatwierdzenia preliminarza wydawnictwa Zarządu Głównego PZITB pt.: „Proces przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”.
23 01.1996 85/1996 odpłatności świadczeń z tytułu korzystania z lokalu PZITB przy ul. Polnej 42 m 5
23 01.1996 86/1996 przyznania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PZITB


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.