Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Kadencja 2002-2005

NR Z dnia W sprawie
1/2002 21 czerwca 2002 Powołania Prezydium ZG PZITB
2/2002 21 czerwca 2002 Projektu Zarządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego powołania nowego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa
3/2002 27 sierpnia 2002 Powołania przewodniczącego Komitetów, Rad i Komisji Głównych
4/2002 27 sierpnia 2002  Nadania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB” Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
5/2002 17 grudnia 2002  Ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową Związku
6/2002 17 grudnia 2002  Minimalnej składki członkowskiej w 2003 roku
7/2002 17 grudnia 2002  Prowizorium planu funduszu Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na I kwartał 2003r.
8/2002 17 grudnia 2002  Akceptacji zadań ZG PZITB w kadencji 2002 – 2003
9/2002 17 grudnia 2002  Nadania odznak honorowych PZITB
10/2002 17 grudnia 2002  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniach 17 września, 8 października i 3 grudnia 2002r.
11/2002 17 grudnia 2002  Udzielenia dotacji zwrotnej Zarządowi Oddziału w Zamościu
12/2003 04 lutego 2003 Zatwierdzenia Planu Budżetu na 2003 rok
13/2003 04 lutego 2003  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniu 21 stycznia 2003r.
14/2003 04 lutego 2003  Czasopism „Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”
15/2003 08 kwietnia 2003  Powołania Komitetu Informatyzacji w Budownictwie
16/2003 08 kwietnia 2003  Powołania Komitetu Mieszkalnictwa PZITB
17/2003 08 kwietnia 2003  Powołania przewodniczącego Komitetu Remontów
18/2003 08 kwietnia 2003  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniach 18 lutego i 25 marca 2003r.
19/2003 10 czerwca 2003  Nadania odznak honorowych PZITB
20/2003 10 czerwca 2003  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za rok 2002
21/2003 10 czerwca 2003  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniach 6 maja i 2 czerwca 2003r.
22/2003 14 października 2003  Nieodpłatnego przekazania na rzecz Oddziału PZITB w Gdańsku nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 43/44
23/2003 14 października 2003 Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych w dniach 1 lipca i 16 września 2003r.
24/2003 14 października 2003  Budżetu PZITB na 2003 rok
25/2003 14 października 2003 Zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZITB
26/2003 16 grudnia 2003  Nadania odznak honorowych PZITB
27/2003 16 grudnia 2003  Statutu rzeczoznawcy budowlanego PZITB
28/2003 16 grudnia 2003  Włączenia ZG PZITB do spółki wydawniczej PIIB „Inżynier Budowlany”
29/2003 16 grudnia 2003  W celu uaktywnienia działalności statutowej Komitetów i Komisji ZG PZITB
30/2003 16 grudnia 2003  Przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 43/44 na rzecz Oddziału PZITB w Gdańsku
31/2003 16 grudnia 2003  Budżetu PZITB na 2004r.
32/2003 16 grudnia 2003  Rezygnacji Stefana Pyraka z funkcji wiceprzewodniczącego ZG PZITB
33/2003 16 grudnia 2003  Uroczystego Jubileuszowego posiedzenia Zarządu Głównego PZITB
34/2003 16 grudnia 2003  Zmiany składu Rady Fundacji „Inżynieria i Budownictwo”
35/2003 16 grudnia 2003  Zmiany składu Rady Fundacji „Inżynieria i Budownictwo”
36/2004 23 marca 2004  Nadania odznak honorowych PZITB
37/2004 23 marca 2004  Przyjęcia znowelizowanego Statutu Rzeczoznawcy Budowlanego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
38/2004 23 marca 2004  Zbycia udziałów w Spółce wydawniczej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
39/2004 23 marca 2004  Reprezentowania PZITB na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 40/2004 23 marca 2004  Podpisania umów o współpracy pomiędzy Chorwackim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa (HSGI) oraz Rosyjskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa (ROIS) a Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
 41/2004 23 marca 2004  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniach w dniach: 4.11.2003, 9.12.2003 i 13.01.2004r.
 42/2004 11 maja 2004  Przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) ZG PZITB za rok 2003
 43/2004 11 maja 2004  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniach w dniach: 16.03.2004 i 6.04.2004r.
 44/2004 11 maja 2004  Przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szerokiej na rzecz Oddziału PZITB w Toruniu
 45/2004 11 maja 2004 Ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
 46/2004 08 czerwca 2004  Nadania odznak honorowych PZITB
 47/2004 28 września 2004  Uchwalenia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału PZITB
 48/2004  28 września 2004  Przyjęcia Kodeksu Postępowania Etycznego Członka PZITB
 49/2004  28 września 2004  Przyjęcia kandydatury kol. Tadeusza Szymańskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu BHP i ergonomii
 50/2004  28 września 2004  Przyjęcia Regulaminu Głównego Komisji Seniorów PZITB
 51/2004 28 września 2004  XL Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w roku 2005 w Gdańsku
 52/2004 28 września 2004  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniach w dniach: 31.08.2004 i 14.09.2004r.
53/2004  09 listopada 2004 Powołania kol. Jana Ślusarka na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Ekologii
 54/2004   09 listopada 2004  Przyjęcia Regulaminu Komitetu Mieszkalnictwa
 55/2004   09 listopada 2004  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniu: 19.10.2004 i 1.06.2004r.
 56/2004  09 listopada 2004  Przyjęcia Preliminarza Kosztów Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w 2005 roku
 57/2004   09 listopada 2004  Powołania Zespołu przygotowawczego przed XL Krajowym Zjazdem Delegatów PZITB
 58/2004   09 listopada 2004  Powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej PZITB
 59/2004   21 grudnia 2004  Przyjęcia budżetu na 2005r.
 60/2004   21 grudnia 2004  Korekty budżetu na 2004r.
 61/2004  21 grudnia 2004  Ustalenia wysokości świadczeń na wspólną działalność statutową
 62/2004   21 grudnia 2004  Przyznania wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
 63/2004 21 grudnia 2004  Przewodniczącego Kapituły nagród PZITB im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego
64/2004 21 grudnia 2004  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniach: 23.11.2004 i 7.12.2004r.
65/2004 21 grudnia 2004  Dofinansowania VI Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa w Wiśle
66/2005 22 lutego 2005  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniu 11 stycznia 2005r. oraz 8 lutego 2005 roku
67/2005 22 lutego 2005  Uchylenia Uchwały Zarządu Głównego nr 14/2003 rok
68/2005 22 lutego 2005  Regulaminu przyznawania nagród PZITB im. Prof. Stefana Bryły i prof. Wacława Żenczykowskiego
69/2005 22 lutego 2005  Uchylenia Uchwały nr 45/Z/2004 Oddziału Wrocławskiego
70/2005 22 lutego 2005  Upoważnienia kol. L. Runkiewicza
71/2005 05 kwietnia 2005  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2004 rok
72/2005 05 kwietnia 2005  Wpłat na Krajowy Zjazd w Gdańsku
73/2005 05 kwietnia 2005  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniu w dniu 15 marca 2005r.
74/2005 05 kwietnia 2005  Zmiany terminu posiedzenia ZG
75/2005 10 maja 2005  Badania sprawozdania finansowego za rok 2004
76/2005 10 maja 2005  Zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG przyjętych na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2005r.
77/2005 10 maja 2005  Przyjęcia Sprawozdania Zarządu Głównego z kadencji 2002-2005
78/2005 10 maja 2005  Przyjęcia regulaminu obrad XL Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku
79/2005 10 maja 2005  Przyjęcia składu Kapituły Nadawania Godności Członka Honorowego PZITB
80/2005 02 czerwca 2005  Przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 99 na rzecz Oddziału w Szczecinie


Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.