Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Konkurs „Budowa Roku”

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Budowa Roku” www.budowaroku.pl

 

Budowa Roku 2014

Konkurs PZITB „Budowa Roku” ma historię trwającą już 33 lata. Jest to Konkurs organizowany corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od 1989 roku pod patronatem ministerstw – jednostek centralnych oraz zainteresowanych organizacji. Konkurs od początku cieszy się uznaniem środowiska wykonawców i inwestorów w dziedzinie budownictwa. Celem Konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych budynków i budowli, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Przedmiotem Konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane (budynki i budowle) bądź proces inwestycyjny. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, mające polską osobowość prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji: developerzy lub samorządy terytorialne oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych/generalni wykonawcy. Zgłoszone obiekty są poddawane trzystopniowej ocenie przez Sąd Konkursowy.

 

Nagrody są przyznawane jednostkom zgłaszającym obiekty budowlane do Konkursu. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spośród członków Związku oraz instytucji zainteresowanych, czy sponsorujących.

Komitet Organizacyjny powołuje Sąd Konkursowy i zatwierdza regulaminu jego pracy.

 

W każdej grupie obiektów budowlanych przewiduje się przyznanie nagród: I stopnia – Tytułu „Budowa Roku” oraz nagród II i III stopnia.

 

Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest PZITB Zarząd Główny: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. (22) 827-02-45 e-mail: biuro@budowaroku.plCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.