Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

Medal im. Prof. Stefana Kaufmana

REGULAMIN
Przyznawania ogólnopolskiego wyróżnienia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Medalem imienia profesora Stefana Kaufmana

1.   W celu uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego profesora Stefana Kaufmana Polski Związek Inżynierów i Techników   Budownictwa ustanawia ogólnopolskie wyróżnienie medalem imienia Stefana Kaufmana.

2.   Medale przyznaje corocznie Kapituła, której siedziba mieści się w Gliwicach.

3.   Medale przyznaje się jednorazowo osobom, które wykazują się:

  • cechami charakteru Stefana Kaufmana: patriotyzmem, rzetelnością, pracowitością i odwagą cywilną,
  • aktywnością zawodową, a w szczególności: dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk inżynieryjno-budowlanych lub wybitnymi osiągnięciami inżynierskimi, pod uwagę bierze się również działalność opiniodawczą, recenzyjną lub redakcyjną, a także aktywną działalność społeczną w PZITB.

4.   Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PZITB, Zarząd Główny PZITB, Zarząd Komitetu Nauki PZITB oraz Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Osoby zgłoszone do wyróżnienia powinny mieć co najmniej 20 letni staż zawodowy lub naukowy.

5.   W skład Kapituły wchodzą laureaci medalu, Przewodniczący Oddziałów PZITB w Katowicach i Gliwicach oraz Przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB. Członek Kapituły w okresie swej kadencji nie może kandydować do wyróżnienia.

6.   Zasady przygotowania wniosków o przyznanie medalu oraz szczegółowy tryb postępowania opiniującego i kwalifikującego przygotowuje i zatwierdza na swym posiedzeniu Kapituła medalu.

7.   Wyróżniona osoba otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie wyróżnień przez Przewodniczącego Kapituły w towarzystwie Przewodniczącego PZITB i Przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB odbywa się w sposób uroczysty, przy okazji Krajowego Zjazdu PZITB, Konferencji Krynickiej lub innych ważnych zjazdów i zgromadzeń PZITB.

8.   Wybrany w danym roku laureat medalu zostanie zaproszony do udziału w Konferencji Krynickiej na cały okres jej trwania. Połączone to będzie z uroczystym wręczeniem medali i nagród PZITB.

9.   Koszty projektu i wykonania medali oraz koszty delegacji członków Kapituły na jej zebrania są pokrywane przez ZG PZITB, natomiast pozostałe koszty związane z procedurą przyznawania wyróżnień pokrywają Zarządy Oddziałów PZITB w Gliwicach i Katowicach. Kapituła przedstawia Zarządowi Głównemu PZITB preliminarz kosztów na następny rok w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedniego,

10. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 23 marca 1999 roku na wniosek Komitetu Nauki PZITB (ze zmianą Uchwałą nr 77/2011 Zarządu Głównego PZITB z dnia 25 maja 20011) i wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 1999 roku. Zmiana regulaminu może nastąpić w tym samym trybie. Zmiana dotyczy następnej rocznej akcji przyznawania medalu. Równocześnie traci ważność regulamin przyjęty przez Zarząd Główny PZITB w dniu 12 grudnia 1995r.

Pobierz regulamin


Uchwała nr 87/2011
Zarządu Głównego PZITB
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie medalu PZITB im. prof. Stefana Kaufmana

1.  Zarząd Główny PZITB na wniosek Kapituły medalu PZITB im. prof. Stefana Kaufmana i rekomendacji Prezydium ZG PZITB z dnia 20 lipca 2011 roku, zatwierdza zmiany w regulaminie medalu PZITB im. prof. Stefana Kaufmana.

2.  Regulamin medalu PZITB im. prof. Stefana Kaufmana, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę


Laureaci wyróżnieni Medalem PZITB imienia Profesora Stefana Kaufmana

1996 – prof. dr hab. inż. Roman CIESIELSKI dr h. c. – medal nr 1
1996 – prof. dr hab. inż. Tadeusz GODYCKI-ĆWIRKO dr h. c. – medal nr 2
1996 – prof. dr inż. Władysław KUCZYŃSKI dr h. c. – medal nr 3
1997 – prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB – medal nr 4
1997 – doc. dr hab. inż. Jakub MAMES – medal nr 5
1998 – prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ – medal nr 6
1998 – prof. dr inż. Stanisław KAJFASZ – medal nr 7
1998 – prof. dr hab. inż. Stanisław KUŚ – medal nr 8
1999 – prof. dr hab. inż. Jerzy ŁEMPICKI – medal nr 9
1999 – prof. dr hab. inż. Wiesław STACHURSKI – medal nr 10
1999 – prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI – medal nr 11
2000 – prof. dr inż. Bronisław KOPYCIŃSKI dr h. c.- medal nr 12
2000 – mgr inż. Witold ŚWIĄDROWSKI – medal nr 13
2000 – prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO – medal nr 14
2001 – prof. dr hab. inż. Jan KMITA dr h. c. – medal nr 15
2001 – dr inż. Stefan PYRAK – medal nr 16
2001 – prof. dr inż. Bohdan LEWICKI dr h. c. – medal nr 17
2002 – prof. dr hab. inż. Eugeniusz BIELEWICZ – medal nr 18
2002 – prof. dr inż. Zbigniew KĄCZKOWSKI – medal nr 19
2003 – prof. dr inż. Otton DĄBROWSKI – medal nr 20
2003 – prof. dr hab. inż. Zbigniew MIELCZAREK – medal nr 21
2004 – prof. dr hab. inż. Marian ABRAMOWICZ – medal nr 22
2004 – prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI – medal nr 23
2005 – prof. dr hab. inż. Zbigniew CYWIŃSKI – medal nr 24
2005 – prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – medal nr 25
2006 – prof. dr inż. Wojciech WłODARCZYK – medal nr 26
2006 – prof. dr hab. inż. Witold WOŁOWICKI – medal nr 27
2007 – prof. Mieczysław KAMIŃSKI – medal nr 28
2007 – prof. Michał KNAUFF – medal nr 29
2008 – prof. dr hab. inż. Maria KAMIŃSKA – medal nr 30
2008 – prof. dr hab. inż. Zbigniew KOWAL – medal nr 31
2009 – prof. dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI – medal nr 32
2009 – prof. dr hab. inż. Edward MACIĄG – medal nr 33
2010 – prof. dr hab. inż. Stanisław MAJEWSKI – medal nr 34
2011 – prof. dr hab. inż. Włodzimierz KIERNOŻYCKI – medal nr 35
2012 – prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI – medal nr 36
2013 – prof. dr hab. inż. Ryszard KOWALCZY – medal nr 37
2014 – prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS – medal nr 38
2015 – dr inż. Tadeusz JAROSZ – medal nr 39
śp. 2016 – prof. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO – medal nr 40
2017 – prof. dr inż. Andrzej S. NOWAK – medal nr 41

stefan_kaufmanCookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.