Nasze oddziały X

Wydawnictwa
i czasopisma

Zobacz więcej pozycji

XXV spotkanie Izb i Związków Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej 4-7.X.2018 r. Bańska Bystrzyca

XXV spotkanie Izb i Związków Budowlanych
Krajów Grupy Wyszehradzkiej V4
Bańska Bystrzyca, 4–7 października 2018 r.

xxv-spotkanie-izb-zwiazkow-budowlanych

DEKLARACJA
z XXV spotkania Izb i Związków Budowlanych
Krajów Grupy Wyszehradzkiej V4

 

Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa
Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa
Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa
Czeski Związek Inżynierów Budownictwa
Węgierska Izba Inżynierów
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Organizatorem jubileuszowego XXV spotkania izb i związków budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, które odbyło się w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dniach 4–7 października 2018 r. była Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa (SKSI).

Po wstępnych dyskusjach delegacji i przedstawieniu ich członków nastąpiło omówienie poszczególnych punktów programu:

1. Przedstawienie zwycięskiej pracy dyplomowej w konkursie „Inżynierska praca dyplomowa”

Laureat konkursu „Inżynierska praca dyplomowa 2016”: Marek Bednár
Przedmiot pracy dyplomowej: „Przekrycie hali sportowej w Šamorínie”

W programie dyskusji delegacji uwzględniono prezentację laureata nagrody „Inżynierska praca dyplomowa 2016”, przyznawanej najlepszym pracom dyplomowym absolwentów wydziałów technicznych wyższych uczelni na Słowacji. Głównym sponsorem nagrody jest SKSI.

2. Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach V4 – zaświadczenia i goszczenie pracowników

Celem dyskusji na temat kwestii wzajemnego uznawania kwalifikacji była weryfikacja potencjalnych zmian w systemach uznawania kwalifikacji w poszczególnych krajach V4. Zasadnicze stanowiska poszczególnych delegacji zostały przedstawione przez:

• SKSI: Mariána Slosarčíka, przewodniczącego Komisji ds. Autoryzacji SKSI
• PIIB: Zygmunta Rawickiego, wiceprezesa PIIB
• MMK: Csaba Holló, wiceprezesa MMK
• ČKAIT: Josefa Velíšeka, przewodniczącego Komisji ds. Uznawania Kwalifikacji ČKAIT
Na podstawie przedstawionych zasad wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych delegacje stwierdziły, iż zasady udzielania autoryzacji do wystawiania zaświadczeń i goszczenia pracowników budowlanych w poszczególnych krajach V4 są zbliżone.

Poszczególne delegacje izb inżynierskich krajów V4 zadeklarowały, iż będą nadal tworzyć w swoich krajach warunki do stosowania równoważnych zasad uznawania kwalifikacji zawodowych kandydatów z innych krajów V4.

3. Wdrożenie systemu BIM w krajach V4

Wdrożenie systemów BIM do praktycznego użytku pozostaje bieżącym tematem we wszystkich europejskich krajach .

Istotne jest, aby sektor budowlany stosował modelowanie informacji o budynku (BIM) jako skuteczne narzędzie w procesie podejmowania decyzji w celu oszczędzania czasu, redukcji ilości odpadów oraz poprawy jakości wszystkich procesów przez cały okres eksploatacji nieruchomości publicznych i prywatnych.

Tym samym członkowie grupy V4 będą wspierać rychłe zrozumienie wymagań środowisk informacji cyfrowych swoich organów władz krajowych dla wsparcia dobrze ustrukturyzowanej i kierowanej współpracy multidyscyplinarnej w celu wsparcia cyfryzacji rynku budowlanego stworzonego na bazie zintegrowanego planowania zorientowanego na modele.

Informacje o bieżącym statusie krajów V4 przedstawili w imieniu poszczególnych delegacji:
SKSI: Tomáš Funtík, wiceprezes BIMaS
PZITB: Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB
MMK: Gyula Nagy, prezes MMK
ČKAIT: Alois Materna, wiceprzewodniczący ČKAIT

W powyższych prezentacjach uczestnicy stwierdzili, że w poszczególnych krajach V4 mają miejsce postępy na poziomie świadomości specjalistów w kwestii systemów BIM, jednakże podejścia w poszczególnych krajach są różne.

Delegacja izb i związków budowlanych wyraziła zainteresowanie współpracą w przypadku sposobności starania się o wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, skupionych na utworzeniu wspólnej platformy służącej do wdrożenia systemu BIM w praktyce.

4. Izby i związki budowlane krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 przyjęły zaproszenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) na XXVI spotkanie izb i związków budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 w roku 2019 w Polsce.

5. Delegacje izb i związków budowlanych krajów V4 wyraziły zadowolenie z obecnego poziomu wzajemnej współpracy oraz potwierdziły, iż XXV spotkanie izb i związków budowlanych krajów V4 spełniło założenia dyskusji ustalonych w programie, co zatwierdzone zostało podpisami przewodniczących delegacji.

Slavenská komora stavebnych inžinierov
Ján Petržala 1. Podpredseda

Slovenský zväz stavebných inžinierov
Juraj Nagy president

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Alois Materna podpredseda

Český svaz stavebních inženýrů
Pavel Štěpán past prezident

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Zbigniew Kledyński prezident

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Ryszard Trykosko prezident

Magyar Mérnőki Kamara
Gyula Nagy prezident

Banská Bystrica, 5. október 2018

DEKLARACJA z XXV spotkania Izb i Związków Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Pobierz wersja angielska)Cookies

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.